Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 2025

Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 2025

Przegląd

Ruszył nabór do kolejnej edycji Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Nagroda przyznawana jest w trybie dwuletnim żyjącym tłumaczom i tłumaczkom literatury obcej na język polski. Laureaci – poza statuetką – otrzymują 50 000 zł (całokształt) oraz 30 000 zł (przekład książki). Uroczystość wręczenia Nagrody towarzyszyć będzie 7. edycji „Odnalezionego w tłumaczeniu”, które odbędzie się wiosną 2025 roku.

Do nagrody przyznawanej za całokształt twórczości zgłaszać można tłumaczy i tłumaczki literatury obcej na język polski. W przypadku tych zgłoszeń nie istnieją ograniczenia czasowe w zakresie terminu publikacji dzieł przełożonych przez kandydata lub kandydatkę. Jest to wyróżnienie indywidualne, czyli w każdej edycji przyznawane jednej osobie.
W przypadku kategorii nagrody przyznawanej za przekład książki (lub cyklu książkowego) zgłoszenia powinny dotyczyć pozycji, które na polskim rynku wydawniczym ukazały się między 1 grudnia 2022 i 30 listopada 2024 (wznowienia nie będą brane pod uwagę). W tej kategorii przyjmowane są zgłoszenia tłumaczy i tłumaczek pracujących indywidualnie oraz w zespołach.

Kandydatury mogą zgłaszać osoby prawne i fizyczne, a w szczególności wydawnictwa, instytucje kultury, szkoły wyższe, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze, pisarze, literaturoznawcy, krytycy literaccy, tłumacze i członkowie Kapituły Nagrody. Każda z wymienionych osób i organizacji może przysłać dowolną liczbę zgłoszeń.

Zgłoszenia do 30 listopada 2024 roku.

Kompletne zgłoszenia należy przesłać do Biura Nagrody mieszczącego się w Instytucie Kultury Miejskiej. Można to zrobić na dwa sposoby:
– mailowo na adres: nagrodadlatlumacza@ikm.gda.pl;
– pocztą tradycyjną na adres: Instytut Kultury Miejskiej, Targ Rakowy 11, 80-806 Gdańsk (z dopiskiem „Zgłoszenie do Nagrody Translatorskiej”). W przypadku nadsyłania zgłoszeń pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do sekretariatu Instytutu Kultury Miejskiej.

 

Regulamin, formularz oraz więcej szczegółowych informacji https://odnalezionewtlumaczeniu.pl/2024/07/otwieramy-nabor-zgloszen-do-nagrody-za-tworczosc-translatorska-im-tadeusza-boya-zelenskiego-2025/

 

Kategorie: Nagrody