Nagroda KLIO – zgłoszenia do 29 września br.!

Nagroda KLIO – zgłoszenia do 29 września br.!

Przegląd

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej wraz z Fundacją Historia i Kultura zapraszają wydawców, redakcje, instytucje i osoby prywatne do zgłaszania publikacji polskich autorów i wydawców, przyczyniających się do popularyzacji historii i promowania literatury historycznej, do tegorocznej edycji Nagrody KLIO.

Na zgłoszenia książek polskich autorów i wydawców wydane w roku bieżącym i poprzednim (2023 i 2022) organizatorzy czekają do 29 września 2023 r.
Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonać przesyłając podpisany formularz zgłoszenia wraz z wykazem książek (w załączeniu) oraz 3 egz. każdej z proponowanych do nagrody publikacji na adres:

Fundacja Historia i Kultura
Waldemar Michalski
ul. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa
z dopiskiem „NAGRODA KLIO”.

Skan formularza zgłoszenia oraz wykaz zgłaszanych książek (w pliku xls) należy także przesłać w wersji elektronicznej drogą mailową do 29 września br., na adres fundacja@historiaikultura.pl.

W Jury Nagrody zasiadają niekwestionowane autorytety, naukowcy reprezentujący różne obszary badawcze oraz dziennikarze: prof. dr hab. Tomasz Szarota (Przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, prof. dr hab. Maciej Janowski, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Halina Manikowska, red. Marian Turski i red. Tomasz Urzykowski. Sekretarzem jest Zbigniew Czerwiński. Liczba zgłaszanych do Nagrody publikacji niezmiennie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie – w ubiegłym roku 82 wydawców nadesłało 200 propozycji do Nagrody.

W 2023 r. Jury ze zgłoszonych propozycji nominuje do nagród w czterech kategoriach:

  • autorskiej (indywidualny wkład autora w popularyzację historii)
  • monografii naukowej (merytoryczny wkład w poznawanie historii),
  • edytorskiej (dla wydawcy za publikację serii, cykli itp.; dla redaktora, edytora),
  • varsaviana (za wkład w popularyzację historii Warszawy).

Wyniki ogłoszone zostaną podczas uroczystego otwarcia XXXI edycji Targów Książki Historycznej, w czwartek 30 listopada br.

Mecenat nad Nagrodą KLIO sprawuje Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska. Organizatorami Nagrody KLIO są Porozumienie Wydawców Książki Historycznej i Fundacja Historia i Kultura.

FORMULARZ-zgloszenia_do_Nagrody_KLIO_2023

Kategorie: Nagrody
Tagi: Nagroda KLIO