Nagroda Drahomána za rok 2022 dla Iriny Dmitryshyn

Nagroda Drahomána za rok 2022 dla Iriny Dmitryshyn

Przegląd

Imię zwycięzcy ogłoszono podczas wręczenia nagród, które we współpracy z projektem Wolne Słowo Gdańsk Miasto Literatury Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Liderzy Przemian oraz Program Study Tours to Poland odbyły się w polskim mieście Gdańsku.

Irina Dmitryszyn (Francja) jest tłumaczką z języka ukraińskiego na język francuski. Nominowana przez wydawnictwo Les Édition Noir sur Blanc za tłumaczenie powieści Serhija Żadana „Internat” (Meridian Czernowitz, 2017). Autorka licznych publikacji z zakresu literatury i historii Ukrainy. Odpowiedzialna za ukrainistykę w Narodowym Instytucie Języków i Cywilizacji Orientalnych (INALCO) w Paryżu, zarządza projektami mającymi na celu promocję Ukrainy, jej kultury i historii w Europie Zachodniej.

Laureatka otrzymała statuetkę wykonaną według szkicu artystki Anny Zwiagincewej, nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. euro.

Nagrodą specjalną w ramach drugiej edycji Nagrody Drahomána „za szczególny wkład w przekład i promocję literatury ukraińskiej, a także rozwoju ukrainistyki we Włoszech” została uhonorowana Giovanna Brogi (Włochy), tłumaczka z ukraińskiego na włoski, badaczka literatury Europy Środkowo-Wschodniej.

Giovanna Brogi była profesorem slawistyki na Uniwersytecie w Urbino (1972‒1994) i Uniwersytecie w Mediolanie (1994‒2014). Jej zainteresowania obejmują literaturę renesansową i barokową Europy Środkowo-Wschodniej, wielojęzyczność, literaturę ukraińską przednowożytną i XIX-wieczną. Obecnie jest prezeską Włoskiego Stowarzyszenia Studiów Ukraińskich (AISU).

Nagrodę dla tłumaczy z języka ukraińskiego na języki świata ufundował Ukraiński Instytut, PEN Ukraine i Український інститут книги w 2020 roku. Nagroda Drahomána przyznawana jest za wysokie umiejętności tłumaczenia i wkład w promocję ukraińskiej literatury za granicą.

Kategorie: Unassigned