Festiwal Dobrego Słowa 2023

Przegląd

Na IV. Festiwal Dobrego Słowa – zaprasza poznańska Fundacja na rzecz wspierania integralnego rozwoju człowieka DOBROstan

W dniach 21-23 września br. w Poznaniu odbędzie się czwarta edycja Festiwalu Dobrego Słowa, kierowanego do różnych grup odbiorców.

Festiwal jest odpowiedzią na konieczność ciągłej edukacji w zakresie poprawności i czystości językowej wobec zanikania językowej etykiety, coraz częściej pojawiającej się językowej agresji oraz ubóstwa czy niedbałości językowej. Tegoroczna edycja skupi się na komunikacji otwartej na dialog. Zajmiemy się triadą: język, kultura i komunikacja. Słowa mają znaczenie, tworzą w pewnym sensie nasz świat. Dają nadzieję, koją, uskrzydlają. Lub niestety odwrotnie. Tym razem o słowach, jakie wypowiadamy między sobą i do siebie. O budowaniu mostów ze słów.

Sprawdzimy, które słowa są murami, a które budują relacje:
wydarzenie SŁOWA JAK MOSTY – NIECODZIENNIE O JĘZYKU (SERCA). Będzie o empatycznej komunikacji, inaczej zwanej Porozumieniem bez Przemocy (NVC), które my lubimy nazywać językiem serca. Mediatorka, trenerka komunikacji, autorka Katarzyna Dworaczyk z Fundacji Miejsce Ludzi opowie nam o tym w sposób lekki, z elementami obrazów, opowieści graficznych i przykładów.

Najmłodszym pokażemy, jak kształtować naszą mowę, by była łagodnym wiatrem a nie niszczącym huraganem:
wydarzenie WRAŻENIOWE CZYTANIE DLA NAJMŁODSZYCH (zaproszenie małych czytelników do wspólnego przeżywania tekstu literackiego i tym sposobem, na potęgowaniu pozytywnych wrażeń związanych z książką i czytaniem – animatorka warsztatów literackich i spotkań z dziećmi Małgorzata Swędrowska zaprasza do aktywnego oglądania całe Rodziny, całe grupy przedszkolne i całe klasy w edukacji wczesnoszkolnej!)

Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dialog między ludźmi staje się coraz trudniejszy i zbyt często, mimo szlachetnych intencji, skazany jest na niepowodzenie?

Porozmawiamy o „otwarciu” języka, o przywracaniu mu zdolności wyrażania „tkanki łącznej” i holistycznego odczuwania świata:
wydarzenie SPOTKANIE NA NIEWIDZIALNYM MOŚCIE z pisarzem, reżyserem i animatorem działań międzykulturowych Krzysztofem Czyżewskim – o budowaniu niewidzialnych mostów między ludźmi i kulturze dialogu.

Współfinansowanie ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Partnerami wydarzenia są: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Fundacja Pogranicze, Fundacja Miejsce Ludzi, Centrum Szkoleniowe KLANZA, HojnArt, restauracja Rusałka i restauracja Dmuchawce.
https://www.fundacjadobrostan.pl/festiwal-dobrego-slowa/festiwal-dobrego-slowa-iv-edycja

 

Kategorie: Wydarzenia