Przyznano Nagrodę im. ks. prof. B. Kumora

W tym roku do XI konkursu o Nagrodę im. ks. prof. B. Kumora zgłoszonych zostało 33 publikacje książkowe w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”. Czytelnicy „Sądeczanina” wybrali, drogą głosowania – ich zdaniem – najlepszą.

Werdykt ogłoszony został przez Jerzego Bochyńskiego, wiceprezesa Fundacji Sądeckiej,  podczas uroczystej Gali

Wyróżniona została książka pt. „Pod sercem Maryi” autorstwa ks. dra Sebastiana Musiała.

Wyróżnienie w kategorii „Sądecki Autor” 2022  odebrał prof. oświaty Bogusław Kołcz.

Czytelnicy „Sądeczanina” głosowali na kandydatury zgłoszone do konkursu im. ks. prof. B. Kumora w kategorii „Sądecki Autor” i „Książka o Sądecczyźnie” od 13 do 22 lutego.

 

 

 

 

Kategorie: Nagrody