Do końca lutego można zgłaszać projekty do Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO

Do końca lutego można zgłaszać projekty do Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO.
Nagroda KMLU ma charakter indywidualny i jest przyznawana pisarzom, ilustratorom, redaktorom i tłumaczom uczestniczącym w powstaniu publikacji. O wyróżnienie mogą ubiegać wydawcy zgłaszający kandydatury wybranych twórców i twórczyń.

Nagroda ma wspierać lokalne środowisko literacko-wydawnicze, promować literackie dziedzictwo miasta oraz umacniać wizerunek Krakowa jako Miasta Literatury UNESCO.

Nagrodzone projekty wydawnicze zostaną objęte działaniami promocyjnymi w mediach społecznościowych KMLU i organizacją spotkań premierowych w księgarniach kameralnych lub Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20.

Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO, ustanowiona w 2020 roku na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa, jest odpowiedzią na współczesne wyzwania stojące przed branżą książkową. Nagroda jest elementem Programu Patronackiego KMLU realizującego kluczowe założenia strategii Krakowa Miasta Literatury UNESCO oraz Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030.

Organizatorem konkursu o Nagrodę Krakowa Miasta Literatury UNESCO jest Gmina Miejska Kraków, a realizatorem KBF – instytucja kultury Miasta Krakowa i operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Kategorie: Nagrody