Milion złotych na Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2023

Trwa nabór wniosków do konkursu Stypendium Twórcze Miasta Krakowa. Rada Miasta Krakowa już od 1994 roku m.in. w ten sposób wspiera i promuje krakowskich artystów oraz promotorów kultury.

Wnioski o stypendium przyjmowane są do 10 lutego. O stypendium na realizację projektu artystycznego w jednej z dziewięciu dziedzin mogą ubiegać się artyści, animatorzy i managerowie kultury, a także osoby zajmujące się opieką nad zabytkami w Krakowie. Na stypendia miasto przeznaczy aż milion złotych, co umożliwi wyłonienie 40 laureatów i wsparcie 40 projektów stypendialnych.

Laureaci konkursu w danej kategorii otrzymują 25 000 złotych brutto na realizację przedsięwzięcia w terminie: maj–grudzień 2023 r. Wnioski przyjmowane są w następujących dziedzinach: film, intermedia i kultura cyfrowa, sztuki wizualne i street art, teatr i sztuki performatywne, taniec, muzyka, literatura, architektura i design, kultura ludowa, dziedzictwo materialne i opieka nad zabytkami, a także zarządzanie, edukacja i animacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju kadr kultury.

Można złożyć tylko jeden wniosek, wskazując konkretną kategorię. W konkursie nie obowiązują żadne ograniczenia wiekowe.

Wnioski można złożyć elektronicznie, przesłać pocztą tradycyjną, lub dostarczyć do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Wniosek potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym można składać drogą elektroniczną na adres: kd.umk@um.krakow.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2023”. Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 5 MB. Portfolio, z uwagi na duże rozmiary plików, należy przesyłać w wersji elektronicznej za pomocą strony aplikacji do przesyłania plików elektronicznych.

Termin składania wniosków elektronicznych upływa 10 lutego, godz. 15.00.

Kategorie: Instytucje