Burda Media Polska zakończyła konsultacje z przedstawicielami pracowników

Burda Media Polska zakończyła konsultacje z przedstawicielami pracowników

Przegląd

Dostosowanie struktury zatrudnienia firmy do w pełni digitalowego portfolio

Burda Media Polska z końcem listopada wdrożyła w życie pierwsze założenia nowej strategii rozwoju na 2023 rok, która zakłada koncentrację na produktach digitalowych z segmentu luxury i lifestyle oraz dalszym rozwoju w Polsce przede wszystkim internetowego portfolio w tym obszarze.

Zarząd spółki zdecydował, że w obszarze print pozostaną w jej portfolio tylko magazyny wspierające rozwój produktów digitalowych, tj. ELLE, ELLE Decoration, Glamour, VIVA i National Geographic.

Efektem tych decyzji jest dostosowanie wielkości i struktury zatrudnienia do obecnego składu portfolio ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb firmy w obszarze rozwoju działalności digital.
W konsekwencji z firmą do końca roku rozstanie się grupa 71 pracowników i kilkunastu współpracowników. Jednocześnie blisko 10 osób z obszarów objętych redukcjami otrzymało propozycję zatrudnienia w innych zespołach w Burdzie z których wszyscy skorzystali.

Do 33 tysięcy złotych dodatkowego świadczenia dla pracownika

Burda Media Polska w ramach trwających konsultacji z przedstawicielami pracowników, a także managerami i redaktorami naczelnymi zamykanych tytułów przygotowała dla wieloletnich pracowników dodatkowe świadczenia finansowe i pakiety wsparcia. Pracownicy o stażu powyżej 15 lat mogą otrzymać łącznie od 7 do 9 miesięcy wynagrodzenia podstawowego (wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia, odprawa, dodatkowe wynagrodzenie od Burda), a także rozszerzony program wsparcia w poszukiwaniu pracy. Zaproponowane świadczenia finansowe zakładają, że oprócz odpraw przewidzianych przepisami prawa pracownicy o stażu powyżej 15 lat mogą otrzymać od Burdy do 33 tysięcy złotych dodatkowego wsparcia. Jednocześnie do stażu pracy wliczą się wszystkie lata pracy w przejętych przez Burdę wcześniej wydawnictwach (np. Edipresse, G+J, inne) w tym okres zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych w tych wszystkich podmiotach.

Wszyscy pracownicy oprócz pakietów przewidzianych przepisami prawa otrzymają możliwość, odkupu sprzętu komputerowego (laptop, monitor, telefon) na wyjątkowo preferencyjnych warunkach, sfinansowania pomocy psychologicznej oraz pokrycia kosztów nauki języka angielskiego na firmowej platformie elearning przez cały 2023 rok. Ponadto osoby dotknięte redukcjami zostaną zwolnione z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – z jednoczesnym zachowaniem prawa do wynagrodzenia za ten okres.

Dodatek finansowy i wymienione wyżej świadczenia obejmą także osoby, które współpracują z Burdą w oparciu o umowę zlecenia lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a z którymi Burda zakończy współpracę.

Wszyscy pracownicy objęci obecnymi redukcjami skorzystają, także z grudniowego wsparcia finansowego w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

 

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Burda Polska