Nagrody Historyczne POLITYKI 2022 za 2021 rok

Nagrody Historyczne POLITYKI 2022 za 2021 rok

Przegląd

Zgłoszenia powinny dotyczyć książek i publikacji, które w metryczce mają wpisany rok wydania 2021.

Do zgłoszeń nie jest wymagany specjalny formularz. Organizatorzy proszą o sporządzenie listy zgłaszanych pozycji (autor, tytuł, wydawnictwo, kontakt telefoniczno-mailowy) i wysłanie jej na adres: nh@polityka.pl. W przypadku prac naukowych (monografii) pożądane jest dołączenie recenzji naukowej (również wewnętrznych) książki.

Nagrody Historyczne Polityki przyznawane są corocznie za publikacje książkowe o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski (od 1914 roku) opublikowane w języku polskim (w tym także książki autorów zagranicznych przetłumaczone język polski), które w metryce mają rok wydania poprzedzający rok przyznania Nagród. Nagrody nie są przyznawane za książki będące częściami całości lub będącymi wznowieniami.

Zgłoszeń do Nagród Historycznych mogą dokonywać wszystkie wydawnictwa publikujące książki historyczne, w tym również wydziały i wydawnictwa wszystkich uczelni znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, instytucje naukowe, czytelnicy oraz autorzy publikacji.

Nagrody Historyczne POLITYKI przyznawane są w pięciu (5) kategoriach (działach):

1/ w kategorii (dziale) prac naukowych i monografii

2/ w kategorii (dziale) prac popularnonaukowych i publicystyki

3/ w kategorii (dziale) wydawnictw źródłowych;

4/ w kategorii (dziale) pamiętniki, relacje, wspomnienia;

5/ za debiut w kategorii prac naukowych lub popularnonaukowych;

Ponadto Jury ma prawo przyznać nagrodę specjalną (na ogół w dziale historiozofii)

W każdej kategorii (dziale) nagrodami są nagrody pieniężne w wysokości po 10.000 zł brutto dla każdej kategorii.  Nagroda za debiut wynosi 7.000 zł brutto.

Nagrody przyznane zostaną w maju, zgłoszenia kandydatur  do 4 lutego 2022.

 

Szczegółowe informacje : TUTAJ

Kategorie: Nagrody