Do 17 maja przedłużony został termin zgłaszania kandydatów do tegorocznej edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło życia” uprawnionymi są także mieszkańcy województwa mazowieckiego. Nominowanych i laureatów wybiorą eksperci w poszczególnych dziedzinach sztuki, zasiadający w kapitułach Norwidowskich. Termin nadsyłania zgłoszeń do 17 maja 2021.

Aby zgłosić kandydata, należy wypełniony i podpisany wniosek wraz z oświadczeniem kandydata (dostępne na stronie internetowej nagrody: https://www.nagrodanorwida.pl/nagroda/wniosek/
przesłać na adres:
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5,
00-142 Warszawa
(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)
lub
e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl

 

Laureaci tegorocznej nagrody otrzymają okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 25 tysięcy złotych, a laureat Nagrody “Dzieło Życia” 30 tysięcy złotych. Nominowani do nagrody wyróżnieni zostaną imiennym medalem okolicznościowym oraz nagrodą pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.

 

 

źródło: Sejmik Województwa Mazowieckiego

Kategorie: Nagrody