Wyniki Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza

Wyniki Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza

Przegląd

Dr hab. Michał Roch Kaczmarczyk laureatem 23. Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza

Co roku podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie® organizowany jest prestiżowy Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza, którego celem jest popularyzacja książki naukowej z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki. W związku z sytuacją na świecie po raz pierwszy w historii konkursu wyniki zostały ogłoszone podczas transmisji online na profilu Facebook Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®.

Statuetkę wykonaną przez śp. prof. Bronisława Chromego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 zł w tym roku otrzymał dr hab. Michał Roch Kaczmarczyk, autor książki „Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.

-„Autor dokonuje daleko idącej selekcji zgodnie z odważnym i oryginalnym założeniem, że dla wielu teorii społecznych czy socjologicznych tematem centralnym jest odwieczny problem wolności, trudna do zrozumienia i pogodzenia sprzeczność między determinizmem bytu przyrodniczego, ludzkiego biologicznego organizmu i wolną wolą, podmiotowością, sprawstwem, co stanowi o prawdziwie ludzkiej stronie człowieka, czyni go unikalnym bytem w świecie. To nowy klucz interpretacyjny, rzadko spotykany, jeśli w ogóle, w typowych opracowaniach historii myśli społecznej.” – podkreślił prof. Piotr Sztompka w laudacji odczytanej w trakcie wręczenia nagrody.

W jury Konkursu zasiadają wybitne postaci świata nauki, którzy od pierwszej edycji pracują społecznie. Funkcję przewodniczącego pełni prof. dr hab. Władysław Stróżewski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W składzie komisji konkursowej zasiadają: prof. Andrzej Chwalba – badacz historii społecznej, kulturowej i politycznej XIX -XXI wieku, relacji polsko-rosyjskich, dziejów Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Marcin Fabiański – polski historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, prof. Andrzej Mączyński – Wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Ryszard Nycz – Kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Leszek Polony z Akademii Muzycznej w Krakowie oraz prof. dr hab. Piotr Sztompka – b. kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor czynny Wyższej Szkoły Europejskiej im. J.Tischnera.
Sponsorem 23. Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Nominowani w 23. Konkursie o Nagrodę im. Jana Długosza:

Wojciech Ciszewski – „Zasada Neutralności Światopoglądowej Państwa”, Księgarnia Akademicka sp. z o.o., 2019.
Katarzyna Fazan– „Kantor. Nie/obecność”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.
Ryszard Golianek – „Polska w  muzycznej Europie”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2019.
Ryszard Kaczmarek – „Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka”, Wydawnictwo Literackie, 2019.
Michał Roch Kaczmarczyk – „Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
Cezary Obracht – Prondzyński, Józef Borzyszowski – „Historia Kaszubów w dziejach Pomorza t. III-V”, Instytut Kaszubski, 2019.
Marian Pokropek – „Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym”, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 2019.
Tomasz Rakowski – „Przepływy współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia”, Fundacja Terytoria Książki, 2019.
Andrzej Turowski – „Biomorfizm w sztuce XX wieku. Między biomechaniką a bezformiem”, Fundacja Terytoria Książki, 2019.
Jerzy Zajadło – Minima luridica. Refleksje i pewnych (nie)oczywistościach prawniczych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Arche, 2019.

 

Kategorie: Nagrody