Jesień 2020 – nowości książkowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Przegląd

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przygotowało trzy publikacje, które ukazują się w listopadzie:

 

Joanna Krakowska, Odmieńcza rewolucja. Performans na cudzej ziemi
(w koedycji z Wydawnictwem Karakter)

 

Jakub Banasiak, Proteuszowe czasy. Rozpad państwowego systemu sztuki 1982-1993. Stan wojenny, druga odwilż, transformacja ustrojowa
(w koedycji z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie)

 

Joanna Warsza, Sina Najafi (red.), And Warren Niesłuchowski Was There Ontological nomad, guest, host, ghost
(w koedycji z Cabinet Books)

 

 

 

Kategorie: Sztuka