Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego – zakończyła się kolejna edycja

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego – zakończyła się kolejna edycja

Przegląd

26-27 września odbyły się, składane przed komisją, egzaminy dyplomowe PSPWiK UW edycji 2019/2020. Pomyślnie zdali je wszyscy słuchacze, wykazując się odpowiednim przygotowaniem. Przeważały oceny dobre i bardzo dobre.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu były uprzednie zaliczenia kolokwiów u
Włodzimierza Albina, Kariny Smolak i Jarosława Michalskiego (Wolters Kluwer) z przedmiotu „Zarządzanie wydawnictwem” oraz u Jacka Włodarczyka (BMR, wirtualny wydawca) z „Marketingu wydawniczego”. Pozytywne oceny z tych przedmiotów słuchacze uzyskali w drugiej połowie września.

W minionym roku egzamin, zaliczenia oraz prawie wszystkie zajęcia w drugim semestrze zrealizowano w nietypowej dla PSPWiK formie on-line. Większość wykładowców, jak i słuchaczy z żalem przyjęła tę zmianę warunków. Zgodnie z zarządzeniami władz ministerialnych i uczelnianych, wymogów bezpieczeństwa związanych z pandemią przestrzegano jednak konsekwentnie.

Wykładowcami PSPWiK UW 2019/20 r. byli m.in.:
Włodzimierz Albin oraz Karina Smolak i Jarosław Michalski (Wolters Kluwer) – Zarządzanie wydawnictwem
Jacek Włodarczyk (BMR, wirtualnywydawca.pl) – Marketing wydawniczy
mec. Andrzej Karpowicz (Kancelaria Adwokacka Juris) – Prawo autorskie
Barbara Miecznicka i Iwona Kuc (Difin)- Zarządzanie redakcją
Beata Stasińska (Agencja Literacko-Scenariuszowa) – Targi książki na świecie, Budowanie listy wydawniczej, Sprzedaż praw, Agencje wydawnicze, Edycja na zlecenie autora
Iwonna Stefańska (d. CH Beck) – Problemy produkcji
Beata Gutowska (Publio.pl) – Rynek e-books
dr Andrzej Rostocki (Polskie Towarzystwo Socjologiczne) – Public relations na rynku książki
red. Andrzej Palacz (wyd. Inicjał, miesięcznik „Wydawca”, wydawca.com.pl) – Poligrafia i edytorstwo
dr Grzegorz Boguta (Doradztwo Wydawnicze GAB) – Panorama polskiego rynku książki
Grzegorz Majerowicz (LSP, ABE-IPS) – Książka i prawo
Jerzy Okuniewski (Książnica Polska) – Problemy księgarstwa polskiego
Łukasz Okuniewski (Książnica Polska) – Relacje międzysektorowe (1)
Arkadiusz Seidler (Audioteka) – Relacje międzysektorowe (2), Książki audio, Książkowy PR (z perspektywy praktyka)
red. Piotr Dobrołęcki („Magazyn Literacki Książki”) – Krajowe targi książki, Media branżowe
Barbara Jóźwiak (Copyright Polska) – Wydawnictwa akademickie i naukowe
Sonia Draga – Literatura popularna (Jak wydać bestseller?)
Jolanta Zyzek (Grupa Time) – Problemy hurtu
ks. Leszek Skorupa (Jedność) – Wydawnictwa katolickie na polskim rynku książki
red. Paweł Waszczyk („Biblioteka Analiz”, rynek-ksiazki.pl) – Przemysł wydawniczy na świecie
Krzysztof Gutowski (Plagiat.pl) – e-bezpieczeństwo
Piotr Kierył (RM) – Rynek poradników
Jarosław Matuszewski (PWN) – Rynek książki szkolnej
dr Michał Zając (Uniwersytet Warszawski) – Książka dla dzieci
dr hab. Marek Tobera (Uniwersytet Warszawski) – Transformacja polskiego rynku książki .

Absolwenci otrzymają „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego”, podpisane przez rektora UW oraz dziekana Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, prowadzącego PSPWiK. Grupa słuchaczy liczyła w tym roku akademickim 17 osób, mieszkających w różnych, czasem dość odległych od Warszawy miastach, choć jak zwykle przeważali warszawiacy. Słuchacze to z reguły osoby pracujące w firmach wydawniczych lub księgarskich, niektórzy zaś dopiero poszukują swego miejsca na rynku książki.

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW działają od 1998 r. Ich kierownikiem jest dr hab. Marek Tobera, sekretarzem naukowym dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak . Nauka trwa dwa semestry, zajęcia odbywają się co trzeci, bądź co czwarty weekend (pięć zjazdów w semestrze) w trybie studiów zaocznych.

Informacje:
Agnieszka Chamera: achamera@uw.edu.pl
Marek Tobera: marek .tobera@uw.edu .pl

Kategorie: Wydarzenia