Wikingowie. Wojownicy Północy. Wyd. II

Przegląd

Jak działali Skandynawscy wojowie i w jaki sposób odnosili sukcesy w średniowiecznej Europie.

Od VIII do XI wieku wikingowie przemierzali Europę – napadali, eksplorowali i kolonizowali – a swoją obecność zaznaczyli nawet w Polsce, na Rusi i w Bizancjum.Mimo że cieszyli się sławą wspaniałych wojowników, niewiele wiadomo o ich talentach wojskowych.

Philip Line, przygotowując tę niezmiernie interesującą pracę naukową o czasach wikingów, korzystał z licznych dokumentów – kronik,sag i poematów – oraz najnowszych odkryć archeologicznych, aby opisać, jak wikingowie i ich wrogowie z północnej i zachodniej Europy byli zorganizowani i przygotowani do wojny.

Książka zawiera:
– opis organizacji wojskowej, werbunku, wyposażenia, uzbrojenia, sposobów zaopatrzenia, taktyki i metod walki,
– nowe spojrzenie na kwestie dotyczące morskiej potęgi Skandynawów oraz wznoszenia fortyfikacji,
– analizę wikińskich kampanii, bitew i najazdów.

 

www.rm.com.pl

Kategorie: Historia