Nagrody Historyczne POLITYKI. Znamy tegoroczne nominacje w kategorii monografie i prace popularnonaukowe

Nagrody Historyczne POLITYKI. Znamy tegoroczne nominacje w kategorii monografie i prace popularnonaukowe

Przegląd

W tym roku POLITYKA prezentujemy nominacje w dwóch częściach. Pierwszych finalistów w kategorii “monografie i prace popularnonaukowe” ogłoszono na łamach pisma w dniu wczorajszym. Są to:

Prace naukowe i monografie:

Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski, Antoni Dudek, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2019

Powstania Śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna Polsko-Niemiecka, Ryszard Kaczmarek, Wydawnictwo Literackie

Między zaangażowaniem, przystosowaniem i sprzeciwem. Postawy mieszkańców województwa białostockiego wobec wyborów powszechnych w latach 1957-1969, Tomasz Danilecki, Oddział IPB w Białymstoku

Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1946, Mariusz Mazur, Bellona, UMCS

 

Prace popularnonaukowe i publicystyczne:

Przekrój Eilego.Biografia całego tego zamieszania z uwzględnieniem psa Fafika, Tomasz Potkaj, wyd. Mamndo

Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota, Paweł Piotr Reszka, Agora

Lwów – kresy iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918, Grzegorz Gauden, Universitas

 

Nominowanych w kategorii “debiuty, pamiętniki i źródła” poznamy za tydzień.

Laureatów Nagród Historycznych za 2019 r. poznamy 13 maja

Kategorie: Nagrody