Rozpoczął się nabór zgłoszeń do II edycji Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej

POLSKIE STOWARZYSZENIE HAIKU ogłosiło otwarcie II edycji Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej ZA NAJLEPSZE HAIKU ROKU 2019

Zgłoszenia mogą przesyłać środowiska literackie, organizacje i stowarzyszenia twórcze, wydawnictwa, instytucje kultury, portale i media poetyckie, autorzy i miłośnicy haiku.

Nagroda za najlepsze haiku opublikowane po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 roku w kraju lub za granicą przez żyjącego autora polskiej narodowości przyznawana jest w dwóch kategoriach:

a) I – haiku opublikowane w języku polskim
b) II – haiku opublikowane w języku angielskim.

Laureatem Nagrody może zostać tylko jedno haiku w każdej kategorii.

Do Nagrody można zgłosić 1-3 haiku w języku polskim i/lub 1-3 haiku w języku angielskim, zarówno własnego autorstwa, jak i innych autorów polskiej narodowości, opublikowane po raz pierwszy w 2019 roku drukiem lub w formie elektronicznej oraz na stronach magazynów internetowych, nagrodzone lub wyróżnione w konkursach krajowych i zagranicznych, z wyłączeniem blogów i mediów społecznościowych.

Zgłoszenie haiku do Nagrody należy przesłać na adres e-mail: nagroda@psh.org.pl  do dnia 31.05.2020 r.

5. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) zgłaszane haiku w języku publikacji
b) imię i nazwisko autora
c) miejsce publikacji (tytuł i nr ISBN; nazwę i nr wydania czasopisma oraz datę publikacji)
d) źródło (link) do publikacji internetowej (w tym do wyników konkursów)
e) nazwę i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej

Regulamin Nagrody

Haiku oceniać będzie Kapituła Nagrody w składzie: Agnieszka Żuławska Umeda (Przewodnicząca), Robert Kania, Ernest Wit (Członkowie)Sekretarzem Kapituły jest  Inesa Kruszka.

Nagrodę stanowią: list gratulacyjny, statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 5.000,- zł brutto.

 

Kategorie: Nagrody