Najlepsze blogi literackie według Big Book Cafe

Przegląd

Big Book Cafe, działające w Warszawie centrum edukacji literackiej i całoroczna placówka międzynarodowego Big Book Festival, postanowiło zwrócić uwagę na najciekawszych twórców blogów oraz vlogów poświęconych książkom.

Po dokładnym rozpoznaniu blogów literackich, analizie zamieszczanych treści i sposobów ich prezentowania, a także po rzeczowej naradzie zespołu fundacji, wytypowaliśmy dziesięć blogów, które chcemy polecić wszystkim czytelnikom – mówi Paulina Wilk z Fundacji „Kultura nie boli“, tworzącej Big Book Festival & Cafe. – W naszej liście dziesięciorga wspaniałych zwróciliśmy uwagę m.in. na niezwykłe horyzonty czytelnicze, dbałość o wysoką jakość przekazu, spójność tworzenia opowieści w różnych kanałach komunikacji, zdolność twórczego wykorzystania wielu mediów: tekstu, zdjęć, grafik, filmów, audio. Doceniliśmy także profesjonalizm i postawy etyczne – wyjaśnia Paulina Wilk.

Wyróżnienie przyznane przez Big Book Cafe jest sygnałem uznania i szacunku dla pracy blogerów, w szczególności dla tych, którzy dokonują wyjątkowych starań na rzecz podnoszenia własnych umiejętności i kształtowania dobrych standardów wymiany treści okołoliterackich.

Kultura czytania zmienia się diametralnie. Badania potwierdzają, że już od kilku lat kluczowe źródła opinii i rekomendacji literackich rozwijają się on-line. Mają one decydujące znaczenie dla około 70 procent czytelników, w szczególności dla osób do 40 roku życia. Opinie znajdowane w sieci, to trzecie najważniejsze – po własnych zainteresowaniach i poleceniach osób bliskich – źródło motywacji przy wyborze książek. Zdaniem twórców Big Book Cafe blogerzy literaccy, którzy zdetronizowali zawodowych krytyków i dziennikarzy wyspecjalizowanych w opisywaniu literatury, są dziś szczególnie ważnymi adwokatami czytelnictwa. Ale znajdują się też w wymagającym położeniu – ich aktywność ma nieograniczony potencjał, jednak wiąże się z odpowiedzialnością za to, jaki standard dyskusji będzie obowiązywał w młodej, wirtualnej kulturze czytania.

Bloger literacki sam jest sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Samodzielnie buduje oryginalne miejsce w dyskusji, tworzy własny język – tekstowy i wizualny, którym porozumiewa się z odbiorcami. Sam opanowuje też niezbędne technologie. Samodzielnie, poprzez eksperymenty i próby, rozwija sieć relacji z czytelnikami. Bloger to twórca, który nie pyta o radę, bo jest indywidualistą i pionierem. I w sobie właściwy sposób definiuje unikalne terytorium oraz reguły dialogu z otoczeniem. Aby tworzyć wartościowy i żywy blog, trzeba mieć wiele talentów, a do tego utrzymywać systematyczność i ciągle się rozwijać, bez niczyjego nadzoru czy wsparcia.

Przyznając wyróżnienia chcemy pogratulować i zdopingować blogerów, którzy działają na pograniczu głębokiej pasji i profesjonalnego zaangażowania. A także tych, którzy z dużą wrażliwością, pomysłowością i starannością tworzą nowy wymiar rozmowy o literaturze w Polsce. Każdy z wyróżnionych wnosi do tego wielogłosu coś wyjątkowego, na swój sposób starając się o wysoką jakość treści i formy, szanując odbiorców i dbając o dobry kontakt z czytającymi – wyjaśnia Paulina Wilk.

– Literacka blogosfera w Polsce ma już za sobą fazę niedojrzałego narcyzmu, czyli okres, w którym każdy uważał, że ma coś do powiedzenia czy napisania o książkach, więc może śmiało nadawać. Internetowy dialog o książkach wyraźnie się profesjonalizuje, nabiera wyrafinowanej oprawy estetycznej i ma już swoich liderów. Nie tylko wśród tych, którzy wcześniej zawodowo zajmowali się krytyką i dziennikarstwem. Największej zmiany kulturowej dokonują osoby, które z czytelników przeistaczają się w mistrzów zupełnie nowego fachu. Ich samorozwój i dojrzewanie do roli istotnych opiniotwórców jest jednym z najbardziej wartościowych owoców działania wolnych technologii w literaturze – podkreśla Fundacja „Kultura nie boli“ uzasadniając swój wybór.

Lista najlepszych blogów literackich według Big Book Cafe to nasz aplauz dla tych, którzy wysoko zawieszają poprzeczkę samym sobie i innym uczestnikom dyskursu. Doceniamy oryginalność i dobrą jakość publikacji. A przy okazji apelujemy o to, by blogerzy zachowywali przejrzystość i uczciwość w swoich modelach biznesowych, czyli uczciwie informowali o tym, kto i w jaki sposób sponsoruje ich działalność lub jakiego wsparcia potrzebują od nas, czytelników. Im ważniejszymi źródłami opinii stają się blogi, im skuteczniej wspierają promocję czytelnictwa, tym bardziej wzrasta ich wpływ na rynek książki i obieg pieniądza. To wymiar, który zobowiązuje do przyjęcia klarownych reguł, aby odbiorcy, partnerzy czy patroni mogli obdarzać blogerów zaufaniem – zwraca uwagę Paulina Wilk.

Przez najbliższe dwa tygodnie Big Book Cafe będzie przybliżać dziesięć wyróżnionych blogów. Ich autorzy zostaną także zaproszeni do współpracy z Big Book Festival, którego ósma edycja odbędzie się w Warszawie pod hasłem CZYSTA MIŁOŚĆ # PURE LOVE. Od roku 2017 Big Book Festival gości blogerów i vlogerów literackich, utworzył dla nich m.in. specjalną redakcję, zorganizował także Okrągły Stół, przy którym blogerzy debatowali z wydawcami, dziennikarzami i czytelnikami.

 

Kategorie: Wydarzenia