Znamy wyniki naboru do Wrocławskiego Programu Wydawniczego

Poznaliśmy wyniki naboru do Wrocławskiego Programu Wydawniczego – działania, którego celem jest wspieranie wydawnictw w publikacji książek i czasopism związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Wsparcie finansowe w 2020 roku przyznane zostało 10 książkom i czasopismom. Od 2016 roku w ramach Programu wydano ponad 120 książek i numerów czasopism.

Do tegorocznego naboru do Wrocławskiego Programu Wydawniczego zgłoszono 17 wniosków. Po etapie oceny formalnej i oceny eksperckiej pod obrady Komisji Konkursowej trafiło 7 projektów książek oraz 5 projektów czasopism. Komisja zadecydowała o przyznaniu wkładu finansowego w 10 projektów. Decyzje Komisji Konkursowej były oparte na ocenach ekspertów, powiązaniu publikacji z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem oraz potencjale promocyjnym dla miasta i regionu.

Książki

„Ocalić od zapomnienia”, Marek Dyżewski, wyd. Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – 18 000,00 zł,
„W ogniu i w gruzach. Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1946 – inne spojrzenie”, Kamilla Jasińska, wyd. Via Nova – 40 000,00 zł,
„Szpok. Próby”, Karol Maliszewski, wyd. wydawnictwo j – 13 000,00 zł,
„Franciszka, Maryśka i ja”, Maciej Bobula, wyd. wydawnictwo j – 15 000,00 zł,
„Cięcia”, Jacek Łukasiewicz, wyd. wydawnictwo j – 12 000,00 zł.

Czasopisma

„Magazyn Materiałów Literackich Cegła”, red. nacz. Karol Pęcherz, wyd. Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza – 28 000,00 zł (2 numery),
„nietak!t”, nacz Katarzyna Knychalska, wyd. Fundacja Teatr Nie-Taki – 45 000,00 zł (3 numery),
„Rita Baum”, red. nacz. Ewa Miszczuk, wyd. Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum” – 45 000,00 zł (4 numery),
„Magazyn żydowski Chidusz”, red. nacz. Michał Bojanowski, wyd. Fundacja Żydowska „Chidusz” – 25 000,00 zł (4 numery),
„Dolny Śląsk”, red. nacz. Stefan Bednarek, wyd. Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne – 11 000,00 zł (1 numer).

 

Nabór dodatkowy do Wrocławskiego Programu Wydawniczego na 2020 rok rozpocznie się 1 kwietnia 2020 r. i zakończy 30 kwietnia 2020 r.

 

Kategorie: Instytucje