Pomorska Nagroda Literacka “Wiatr od morza”

W tym roku po raz trzeci zostanie wręczona Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza”. Do końca marca można zgłaszać nominacje.

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza”, zwana dalej „Nagrodą” jest przyznawana dorocznie za dokonania, które miały miejsce w roku poprzedzającym jej wręczenie, w uznaniu dla twórczej pracy i osiągnięć pomorskich środowisk twórczych/literackich, pisarzy, dziennikarzy, autorów książek i opracowań humanistycznych, historycznych, regionalnych, dramatopisarzy i scenarzystów, a także wydawców książek i czasopism, bibliotekarzy.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

 1. Literacka Książka Roku,
 2. Pomorska Książka Roku,
 3. Całokształt pracy literackiej (bądź pracy na rzecz literatury, książki lub czytelnictwa).

 

Prawo do zgłaszania kandydatur do Nagrody przysługuje:

 1. stowarzyszeniom i związkom literackim,
 2. redakcjom czasopism literackich,
 3. wydawnictwom,
 4. wyższym uczelniom humanistycznym,
 5. stowarzyszeniom regionalnym,
 6. bibliotekom,
 7. instytucjom kultury,
 8. mediom,
 9. pozostałym podmiotom działającym w sferze kultury.

Prawo do zgłaszania kandydatur przysługuje także członkom Jury na wszystkich etapach procedowania.

Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem oraz z załączonym egzemplarzem zgłaszanej książki, prosimy przesyłać w terminie do 31 marca 2020 na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Targ Rakowy 5/6

80-806 Gdańsk

 

W poprzednich latach laureatami Nagrody byli m.in. : Martyna Bunda, Stefan Chwin.

Laureata poznamy w IV kwartale roku.

 

więcej informacji TUTAJ

Kategorie: Nagrody