Studio Emka poleca „Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów” Paula H. Dembinskiego

Przegląd

Paul H. Dembinski
„Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów”

 

To niezwykle ważna książka dla wszystkich, którzy interesują się bankowością, finansami korporacyjnymi i filozofią etyki.

 

Od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku po rok 2007 świat finansów cieszył się „euforycznym trzydziestoleciem”, ponieważ opinia publiczna, firmy i rządy ślepo zaufały finansowym technikom, profesjonalistom i instytucjom. Dziś sektor finansowy, po wstrząsie wywołanym kryzysem strukturalnym i kryzysem wiarygodności, nie może już pozwolić sobie na unikanie problemów skrótowo ujętych w kluczowym pytaniu: co dalej z rolą etyki i odpowiedzialności w finansach? Wielu obserwatorów widzi głęboką, trwałą przepaść pomiędzy etyką i odpowiedzialnością a praktyką finansów. Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów toruje drogę dialogowi, który jest potrzebny dla rozwiązania obecnych problemów i przywrócenia myślenia etycznego do sektora finansowego.

 

Ta książka rozpoczyna się od głębokiej analizy operacyjnych konsekwencji dwóch kluczowych pojęć: etyki i odpowiedzialności. Następnie rozważa dylematy etyczne typowe dla wszystkich trzech podmiotów zaangażowanych w każdą transakcję finansową. Dalej analiza obejmuje pośredników finansowych, takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe, zarządzający aktywami i konsultanci, którzy funkcjonują w sieci różnych lojalności. Na zakończenie omawiane są dylematy użytkowników funduszy – gospodarstw rodzinnych zakładających hipotekę, firm lub organów władz publicznych, które zaciągają pożyczki. Wszyscy oni powinni być świadomi przyczyn i wartości stojących u podłoża ich decyzji.

*

Ze „Słowa wstępnego”
Książka „Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów” powinna być obowiązkową lekturą każdej osoby zajmującej się finansami, ponieważ inspiruje do poszukiwania najlepszych sposobów budowania relacji z klientami, kształtowania solidnych więzi opartych na zaufaniu i rzetelności, a przedstawiane w niej rekomendacje zasługują na uwzględnienie w praktyce działania każdej instytucji rynkowej oraz wszystkich podmiotów zajmujących się regulacjami i kształceniem kadr.
Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich

*

Paul H. Dembinski kieruje katedrą Międzynarodowej Strategii i Konkurencji uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii. Doktoryzował się z ekonomii politycznej (1982) na uniwersytecie w Genewie, gdzie rozpoczął karierę wykładowcy akademickiego, później (1991) został profesorem uniwersytetu we Fryburgu. W 1996 roku założył w Genewie fundację Observatoire de la Finance (www.obsfin.ch), której celem jest skłonienie sektora finansowego do brania pod uwagę dobra wspólnego. Nadal jest jego dyrektorem, przewodniczy także kapitule międzynarodowej nagrody Ethics & Trust in Finance Prize, która będzie przyznana po raz szósty w 2017 roku. Jest także wydawcą dwujęzycznego czasopisma „Finance & the Common Good/Finance & Bien Commun”. Paul H. Dembinski jest też prezesem rady nadzorczej Rentes Genevoises.

Książka powstała we współpracy ze Związkiem Banków Polskich

144 str.; oprawa miękka ze skrzydełkami; 135x210mm, cena 34,90 zł

więcej: studioemka.com.pl

Wydawnictwo Studio Emka
www.studioemka.com.pl
www.facebook.com/studioemka
wydawnictwo@studioemka.com.pl
tel.: 22 616-00-67, 628-08-38

Kategorie: Biznes i Ekonomia
Tagi: Studio Emka