Nagrody Historyczne POLITYKI 2020 – trwa nabór zgłoszeń

Nagrody Historyczne POLITYKI 2020 – trwa nabór zgłoszeń

Przegląd

Do 4 lutego trwa nabór zgłoszeń książek o tematyce historycznej, dotyczącej najnowszej historii Polski do tegorocznej edycji Nagród Historycznych POLITYKI.

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach za książki o tematyce historycznej, dotyczącej najnowszej historii Polski:

Prace naukowe
Prace popularnonaukowe;
Wydawnictwa źródłowe;
Pamiętniki, relacje, wspomnienia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: a.brzostowska@polityka.pl

Zgłoszenia powinny dotyczyć książek i publikacji, które w metryczce mają wpisany rok wydania 2019. Nie jest wymagany formularz zgłoszenia, wystarczy podać tytuł, autora, wydawnictwo, rok wydania i kontakt telefoniczno-mailowy. Pożądane jest dołączenie recenzji naukowych (również wewnętrznych) książki.

Na adres redakcji należy przesłać 3 egzemplarze każdego zgłaszanego tytułu.

 

więcej TUTAJ

Kategorie: Nagrody