Ciąg dalszy jesiennych premier w Oficynie Impuls

Przegląd

Oficyna Wydawnicza „Impuls” nie ustaje w pracy, by do rąk Czytelników trafiały wciąż nowe publikacje z zakresu pedagogiki.
W dniu dzisiejszym polecamy kolejne dwie znakomite premiery. Jedna poświęcona problematyce starzenia się i umierania osób z niepełnosprawnością intelektualna. Natomiast druga nowość autorstwa Iwony Śliwerskiej skierowana jest dla uczniów klas 1 i nie tylko a mowa o 76 stronach zestawu atrakcyjnych ćwiczeń oraz zabaw z matematyka.

Serdecznie polecamy naszą okazję „Czarny Impuls”!

poleca Impuls

PREMIERA 11.2019:  STARZENIE SIĘ, STAROŚĆ I UMIERANIE OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 
autorka Monika Parchomiuk

Monografia autorstwa Moniki Parchomiuk jest propozycją interesującą i aktualną zarówno ze względu na podjętą tematykę […], jak i dokonaną metaanalizę badań ilościowych oraz jakościowych […].

STARZENIE SIĘ, STAROŚĆ I UMIERANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄCelem tego opracowania, które ma charakter przeglądowy, jest zobrazowanie najważniejszych tendencji związanych ze starzeniem się i starością osób z niepełnosprawnością intelektualną, uporządkowanie zgromadzonej dotychczas wiedzy i wskazanie na obszary wymagające pogłębiania. W poszczególnych rozdziałach książki odniesiono się do różnych aspektów starzenia się i starości; za zasadne przyjęto oddzielne omówienie aspektu biologicznego oraz psychospołecznego. […]

Książka może zainteresować wielu odbiorców problematyką starości osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przyczynić się do zwiększenia aktywności badawczej w tym obszarze. Jest skierowana do pedagogów oraz pedagogów specjalnych, psychologów, socjologów i przedstawicieli nauk medycznych, którzy zechcą pogłębić swoją wiedzę w przedmiotowym zakresie lub będą zainteresowani jego eksploracją w ramach własnych badań.

Zapoznaj się z nasza nowością

 

Zabawy z matematyką w klasie 1
PREMIERA 11.2019:  Zabawy z matematyką w klasie 1
 autorka Iwona Śliwerska

Książka zawiera zadania dla uczniów pierwszej klasy w drugim półroczu. Przeznaczona jest dla dzieci, które pragną rozwijać swoje umiejętności matematyczne.

Ćwiczenia obejmują między innymi:

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 przedstawione za pomocą grafów, drzewek, działań z brakującą liczbą, działań na osi liczbowej;
– odczytywanie godzin na zegarze oraz proste obliczenia zegarowe;
– różnorodne zadania z treścią, w tym zadania złożone oraz wymagające analizy wykresów i tabel;
– ważenie.

Zapoznaj się z nasza nowością

 


ZAPOWIEDŹ WYDANICZA: Gięty język. Wierszyki i zagadki pomocne w terapii logopedycznej  
autorka Aleksandra Sadowska-Krajewska

Giętki językPozycja przeznaczona jest dla dzieci od trzeciego roku życia, wspomaga terapię logopedyczną oraz pedagogiczną. Zawiera wierszyki i zagadki, które pomagają w utrwalaniu prawidłowej wymowy poszczególnych głosek, a kolorowe ilustracje stanowią dla dzieci dodatkową zachętę do pracy.

Dziecko, korzystając z tej książeczki, ćwiczy rozumienie poleceń słownych, sprawność aparatu artykulacyjnego, prawidłowe wymawianie głosek w konkretnych słowach. Praca z książeczką w domu umożliwia kontynuowanie ćwiczeń wykonywanych podczas terapii logopedycznej oraz motywuje dzieci do częstych i systematycznych powtórzeń. Dzięki temu można kontrolować stan rozwoju mowy spontanicznej dziecka, skłaniać je do opowiadania o tym, co widzi na obrazkach utrwalających daną głoskę.

Zapoznaj się z nasza zapowiedzią

 


Poleca i zaprasza Oficyna Wydawnicza „Impuls”

poleca Impuls

zapraszamy do Impulsu
Kategorie: Edukacja
Tagi: Impuls