Sonia Draga: List otwarty do Zarządu Edipresse Polska

Przegląd

Do Zarządu
Edipresse Polska S.A.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa

LIST OTWARTY

Szanowni Państwo,
Niniejszym zwracam się w formie listu otwartego do Zarządu Edipresse S.A., z uwagi na fakt, iż wszelkie dotychczasowe próby rozwiązania zaistniałego problemu nie odniosły żadnego skutku, co wzbudza w Wydawnictwie Sonia Draga poczucie bycia lekceważonym.

Wydawnictwo Sonia Draga oraz Edipresse S.A., na mocy umowy z dnia 4 grudnia 2017 roku, rozpoczęły współpracę w zakresie wydania kolekcji książek autorstwa Johna Le Carre’go.
W toku realizacji umowy, z uwagi na wątpliwości dotyczące poprawności danych zawartych w raportach sprzedaży przekazywanych przez Edipresse, Wydawnictwo podjęło decyzję o przeprowadzeniu kontroli stanów magazynowych, której celem była ich weryfikacja. Kontrola z dnia 15 kwietnia 2019 roku wykazała braki magazynowe w wysokości kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy książek.
Niestety pomimo wymiany kolejnych pism i zapewnienia ze strony Edipresse S.A. o niezwłocznym wyjaśnieniu sprawy Wydawnictwo do dnia dzisiejszego nie otrzymało żadnych konkretnych informacji. Co więcej kolejna kontrola, przeprowadzona w dniu 28.08.2019 roku, również wykazała znaczące braki w stanach magazynowych dalszych tomów kolekcji. Po przedstawieniu wyników drugiej kontroli, Edipresse S.A., pomimo kierowanych przez Wydawnictwo Sonia Draga wniosków, nie zajęła w sprawie żadnego stanowiska.
Pokładam nadzieję, że dostrzegą Państwo wagę opisanego powyżej problemu. Transparentność i uczciwość są najważniejszymi czynnikami determinującymi udaną współpracę. Głęboko wierzymy, że formuła listu otwartego pozwoli na pozytywne zakończenie niniejszej sprawy.

Z poważaniem,

Sonia Draga
Prezes

 

„Sonia Draga” Sp. z o.o.
ul. Fitelberga 1
40-588 Katowice

 

 

 

Kategorie: Rynek Polski