Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego – zakończył się kolejny rok akademicki

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego – zakończył się kolejny rok akademicki

Przegląd

30 czerwca, zaliczeniem u Włodzimierza Albina, Kariny Smolak i Jarosława Michalskiego (Wolters Kluwer) z przedmiotu „Zarządzanie wydawnictwem”, zakończyły się zajęcia na Podyplomowych Studiach Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2018/19. Słuchacze, którzy uzyskali pozytywne oceny z dwu obowiązkowych sprawdzianów (oprócz „Zarządzania” także z „Marketingu wydawniczego” u Jacka Włodarczyka), obecnie przygotowują się do egzaminu dyplomowego. Egzamin ten odbędzie się we wrześniu. Absolwenci otrzymają „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego” podpisane przez rektora UW i dziekana Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, prowadzącego PSPWiK.

Wykładowcami PSPWiK UW w minionym roku akademickim byli m.in.:

Włodzimierz Albin (prezes Polskiej Izby Książki, szef Wolters Kluwer) oraz
Karina Smolak i Jarosław Michalski (Wolters Kluwer) – Zarządzanie wydawnictwem
Jacek Włodarczyk (BMR, wirtualnywydawca.pl) – Marketing wydawniczy
mec. Andrzej Karpowicz (Kancelaria Adwokacka Juris) – Prawo autorskie
Barbara Miecznicka i Iwona Kuc (Difin)- Zarządzanie redakcją
Beata Stasińska (Agencja Literacko-Scenariuszowa) – Targi książki na świecie, Budowanie listy wydawniczej, Sprzedaż praw, Agencje wydawnicze, Edycja na zlecenie autora
Iwonna Stefańska (d. CH Beck) – Problemy produkcji
Beata Gutowska (Publio.pl) – Rynek e-books
dr Andrzej Rostocki (Polskie Towarzystwo Socjologiczne) – Public relations na rynku książki
red. Andrzej Palacz (wyd. Inicjał, red. nacz. miesięcznika „Wydawca”, wydawca.com.pl) – Poligrafia i edytorstwo
dr Grzegorz Boguta (prezes PIK przez pierwsze trzy kadencje, Doradztwo Wydawnicze GAB) – Panorama polskiego rynku książki
Jerzy Okuniewski (Książnica Polska) – Problemy księgarstwa polskiego
Grzegorz Majerowicz (wiceprezes Polskiej Izby Książki, LSP) – Książka i prawo
Arkadiusz Seidler (Audioteka) – Relacje międzysektorowe, Książki audio, Książkowy PR z perspektywy praktyka
red. Piotr Dobrołęcki (red. naczelny „Magazynu Literackiego Książki”) – Krajowe targi książki, Media branżowe
Barbara Jóźwiak (wiceprezes Polskiej Izby Książki, Copyright Polska) – Wydawnictwa akademickie i naukowe
Sonia Draga – Literatura popularna (Jak wydać bestseller?)
Jolanta Zyzek (BookBook) – Problemy hurtu
red. Paweł Waszczyk („Biblioteka Analiz”, rynek-ksiazki.pl) – Przemysł wydawniczy na świecie
Krzysztof Gutowski (Plagiat.pl) – e-bezpieczeństwo
Piotr Kierył (RM) – Rynek poradników
Jarosław Matuszewski (WSiP) – Rynek książki szkolnej
dr Michał Zając (Uniwersytet Warszawski) – Książka dla dzieci
dr hab. Marek Tobera (Uniwersytet Warszawski) – Transformacja polskiego rynku książki .

Grupa słuchaczy PSPWiK UW liczy w tym roku akademickim 18 osób, mieszkających w różnych, czasem odległych od Warszawy miastach, choć jak zwykle przeważają warszawiacy. Słuchacze z reguły pracują w firmach wydawniczych (niekiedy własnych), niektórzy zaś dopiero poszukują swego miejsca na rynku książki.

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW  działają od 1998 r. Ich kierownikiem jest dr hab. Marek Tobera, sekretarzem naukowym dr Agnieszka Chamera-Nowak. Nauka trwa dwa semestry, zajęcia odbywają się co trzeci, bądź co czwarty weekend (pięć zjazdów w semestrze).

Nabór na kolejny rok akademicki potrwa do wyczerpania limitu miejsc. Inauguracja zajęć w listopadzie 2019 r.

Czesne za cały rok akademicki wynosi 3 500 zł.

Informacje:
Agnieszka Chamera: achamera@uw.edu.pl
Marek Tobera: marek .tobera@uw.edu .pl

Kategorie: Szkolenia