Ogłoszono nominacje – Nagrody Historyczne POLITYKI

Ogłoszono nominacje – Nagrody Historyczne POLITYKI

Przegląd

To najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski. Nagród nie przyznano tylko dwukrotnie – w 1965 i 1981 r. Z okazji 60-lecia Nagród przewodniczący jury red. Marian Turski (pomysłodawca Nagrody, od początku stojący na czele Kapituły) postanowił rozdzielić prace naukowe i popularnonaukowe, informuje na swoich łamach Polityka

Jury w składzie: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski, prof. dr hab. Wiesław Władyka, dr hab. Marcin Zaremba nominowało do Nagród Historycznych POLITYKI  książki wydane w 2018 r. :

W dziale prac naukowych i monografii

Łukasz Garbal, Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa, t. 1–2, Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Warszawa 2018

Monika Stępień, Miasto opowiedziane. Powojenny Kraków w świetle żydowskiej literatury dokumentu osobistego, Wydawnictwo Austeria, Kraków–Budapeszt–Syrakuzy 2018

Michał Siedziako, Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952–1989), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2018

Katarzyna Person, Policjanci. Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2018

 

W dziale prac popularnonaukowych i publicystycznych

Joanna Kuciel-Frydryszak, Służące do wszystkiego, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2018

Michał Wójcik, Treblinka 43. Bunt w fabryce śmierci, Znak Literanova, Kraków 2018

Anna Bikont, Helena Łuczywo, Jacek, Wydawnictwo Czarne i Agora SA, Warszawa 2018

Debiuty w działach prac naukowych i popularnonaukowych

Alicja Urbanik-Kopeć, Anioł w domu, mrówka w fabryce, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018

Olga Linkiewicz, Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2018

Zofia Trębacz, Nie tylko Palestyna. Polskie plany emigracyjne wobec Żydów 1935–1939, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2018

 

W dziale pamiętników i wspomnień

Bohdan Hryniewicz, Chłopięca wojna. Pamiętnik z Powstania Warszawskiego, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2018

Hanna Świda-Ziemba, Uchwycić życie. Wspomnienia, dzienniki i listy 1930–1989, wybór i opracowanie Dominik Czapigo, Ośrodek KARTA, Warszawa 2018

Mirosław Ikonowicz, Pohulanka, Wydawnictwo Blue Bird, Warszawa 2018

 

W dziale wydawnictw źródłowych

Kaja Kaźmierska, Jarosław Pałka, Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

Zofia Moraczewska, Listy do siostry 1896–1933. Dziennik 1891–1895 (1950), opracowanie i przypisy Joanna Dufrat i Piotr Cichoracki, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2018

Michał Römer, Dzienniki, t. 1: 1911–1913, t 2: 1914–1915, t. 3: 1916–1919, t. 4: 1920–1930, t. 5: 1931–1938, t. 6: 1939–1945, wybór fragmentów do druku, opracowanie i przypisy: Jan Sienkiewicz, Rimantas Miknys, red. Agnieszka Knyt, Ośrodek KARTA, Warszawa 2018

 

Kategorie: Nagrody