Osiem mln zł złotych na dotacje w 2019 r – Niepodległa

8 milionów zł na lokalne wydarzenia na stulecie odzyskania niepodległości

Plan obchodów w 2019 roku

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2019 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych. Beneficjenci mają miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków.

– Tradycyjnie chcemy wspierać inicjatywy lokalne i regionalne, które nawiązują do Programu „Niepodległa” i angażują lokalne społeczności w tworzenie obchodów. Chcemy świętować rocznice wydarzeń ważnych dla lokalnych społeczności oraz dla całego kraju. Mamy nadzieję, że – wzorem lat ubiegłych – setki instytucji skorzystają z dofinansowania – wyjaśnia Jarosław Sellin, Pełnomocnik Rządu RP do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. – Równolegle z działaniami lokalnymi, swoje projekty zaoferują nam duże instytucje kultury w całej Polsce. W ramach tegorocznych jubileuszy pochylimy się również nad wiele „młodszymi”, choć równie ważnymi dla Polski rocznicami – od obrad Okrągłego Stołu, przez wejście Polski do UE, pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski, po częściowo wolne wybory z 1989 roku – uzupełnia minister Sellin.

Swoje działania w ramach Programu „Niepodległa” przygotują m.in. Biuro Programu „Niepodległa”, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzea Narodowe i wiele innych. Dodatkowo Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał swoich pełnomocników dla koordynacji i współpracy sektora kultury z innymi instytucjami przy organizacji wydarzeń dla poszczególnych rocznic. Rocznicą majową zajmie się Narodowe Centrum Kultury, a wydarzeniami z 2 i 4 czerwca dyrektor Biura Programu „Niepodległa”.

– Biuro tradycyjnie skorzysta z dobrych i sprawdzonych wzorców. Na początku maja przypomnimy Polakom o Święcie Flagi, a w listopadzie ponownie wrócimy z akcją „Niepodległa do Hymnu” i Festiwalem Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu. Oczywiście będziemy uzupełniali te „stałe” kampanie wydarzeniami organizowanymi z partnerami świętującymi swoje stulecia, jak polska Policja czy polskie związki sportowe – opowiada Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”. — W ramach działań dodatkowych, na czerwiec zaplanowaliśmy koncert z okazji rocznicy wyborów z 1989 roku oraz pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski – dodaje Kowalski.

Ważnym elementem włączania Polaków w obchody stulecia odzyskania niepodległości i odbudowy państwa Polskiego są programy dotacyjne. Od 25 lutego Biuro przyjmuje zgłoszenia do programu dotacyjnego „Niepodległa” na działania w 2019 roku. Instytucje mogą skorzystać z dofinansowania do 100 tys. zł na projekt, a w budżecie zarezerwowano 8 mln zł na cały program. Samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do 26 marca, a dofinansowane zadania będą mogły być realizowane od 17 maja do 20 listopada 2019 roku.
Szczegóły na stronie www.niepodlegla.gov.pl

Kategorie: Wydarzenia