Średniowieczna Europa

Przegląd

Już jest! Długo oczekiwana książka prezentująca obraz średniowiecza, który powinniśmy znać w XXI wieku!

Ze swadą i w interesującym stylu Chris Wickham w książce pt. ,,Średniowieczna Europa”, przedstawia Czytelnikom klarowny opis średniowiecza jako okresu o niezwykłej dynamice i daleko idących przemianach. Znajdziemy tu władców, papieży, teologów, rycerzy i mistyków, ale też miasta, chłopów i kupców. Jednak przede wszystkim autor pokazuje nam ekonomiczne podstawy tamtego świata.

Oto obraz średniowiecza, który powinniśmy znać w XXI wieku – daleki od stereotypowego wyobrażenia „ciemnych wieków średnich”, pełnych przemocy, ignorancji i zabobonów. To tysiąclecie znoju i trudu, pomysłowości i kompromisów, których efektem był ogromny skok cywilizacyjny.

Ta książka jest o zmianie. Epoka, którą nazywamy średniowieczem − lub wiekami średnimi − trwała tysiąc lat, od 500 do 1500 roku, a Europa, która jest przedmiotem mojego zainteresowania w tej książce, pod koniec tego okresu stała się zupełnie innym miejscem niż u jego zarania. W VI wieku Europa była wyraźnie podzielona na dwie części: jedną zdominowaną i zarządzaną przez imperium rzymskie oraz zupełnie odmienną część drugą. Tysiąc lat później Europa przybrała swój skomplikowany kształt, z mozaiką licznych niezależnych państw, który w ogólnych zarysach zachował się do czasów współczesnych. Pisząc tę książkę, chciałem pokazać, jak do tego doszło.   Chris Wickham  

Chris Wickham – uznany mediewista, profesor historii średniowiecznej na Uniwersytecie Oksfordzkim i członek kolegium All Souls Collega. Autor wielu książek.

Książka Średniowieczna Europa ukazała się pod patronatem TVP Historia i Uważam Rze Historia.

Kategorie: Historia