Nabór do 7. edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej

W roku 2019 Nagroda im. Wisławy Szymborskiej zostanie przyznana tylko za tom napisany w języku polskim, wydany w 2018r.

Przypomnijmy, że Nagroda za tom zagraniczny, przełożony na język polski, przyznawana jest co dwa lata, więc w tej kategorii zostanie przyznana w roku 2020.

Dotychczasowi laureaci Nagrody im. Wisławy Szymborskiej: Krystyna Dąbrowska, Łukasz Jarosz, Julia Hartwig, Roman Honet, Jacek Podsiadło, Jakub Kornhauser i Uroš Zupan (oraz jego tłumacze – Katarzyna Šalamun-Biedrzycka i Miłosz Biedrzycki), Marcin Sendecki, Julia Fiedorczuk i Linn Hansén (oraz jej tłumaczka Justyna Czechowska).

Książki można nadsyłać na adres Fundacji do 15 stycznia 2019 roku. Zgłoszenie powinno zawierać 8 egzemplarzy papierowych książki poetyckiej oraz plik w formacie PDF (zgłoszone książki muszą obowiązkowo posiadać numer ISBN).

Regulamin Nagrody dostępny tutaj

Kategorie: Nagrody