Jak wykorzystuje się sztuczną inteligencję do analizy upadłości przedsiębiorstw?

Przegląd

… Problematyka stanowiąca przedmiot rozważań zawartych w tej książce jest niezwykle aktualna i bardzo trudna, a jej znaczenie będzie systematycznie rosło w warunkach gospodarki rynkowej i stale wzrastającej konkurencji. Autorzy zajęli się w pracy modelowaniem prognozowania upadłości polskich przedsiębiorstw na przestrzeni ostatnich 10 lat, koncentrując swoją uwagę na doborze metod, ich modyfikacji, do borze odpowiedniej próby uczącej i testującej, identyfikacji kluczowych wskaźników oraz testowaniu skuteczności proponowanych metod z uwzględnieniem różnych wersji modeli . (…) W książce można wskazać trzy nurty rozważań:
– teoretyczny, oparty na najnowszej literaturze z zakresu omawianego problemu;
– metodyczny, prezentowany w postaci modelu dyskryminacyjnego i sztucznych sieci neuronowych;
– aplikacyjny, wyrażający się próbą wdrożenia modelu w warunkach polskich.
Ważnym walorem książki jest jej interdyscyplinarność przejawiająca się umiejętnym łączeniem wiedzy Autorów z zakresu przedmiotów ilościowych, takich jak: informatyka, statystyka i ekonometria z wiedzą z zakresu prawa i analizy finansowej.
… Odbiorców książki należy upatrywać przede wszystkim wśród pracowników naukowo-badawczych i instytucji zajmujących się gromadzeniem danych oraz udostępnianiem informacji o kondycji finansowej polskich przedsiębiorstw na potrzeby wszelkiego rodzaju analiz dla banków, instytucji finansowych, agend rządowych itp.
Odbiorcami mogą być też managerowie oraz studenci piszący prace z kierunków finanse i bankowość, ekonomia czy informatyka i ekonometria.
z recenzji Prof. dra hab. Adama Kopińskiego
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Instytut Rachunkowości
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
Autor: Tomasz Korol, Błażej Prusak
Rok wydania: 2018
Oprawa: Miękka
Format: 165×235
Stron: 198
ISBN: 978-83-8102-179-1
Cena: 55,00zł
Wydawnictwo CeDeWu
Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/CeDeWupl/
 
Zapraszamy do księgarni stacjonarnej Wydawnictwa CeDeWu znajdującej się przy ulicy Żurawiej 47 w Warszawie!
Kategorie: Biznes i Ekonomia
Tagi: CeDeWu