TWÓJ WYBÓR – TWOJA KSIĄŻKA!

Przegląd

W stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie (25-28.X.2018) Oficyna Wydawnicza „Impuls” przedstawi 163 reprinty publikacji przedwojennych instruktorów, tworzących i popularyzujących skauting na ziemiach polskich pod zaborami, walczących o niepodległą Ojczyznę, mających wpływ na kształt i rozwój ruchu harcerskiego
w kolejnych latach wolnej Polski.

Przez cztery dni trwania targów na naszych stronach i tematycznych portalach przedstawimy pytania konkursowe, dotyczące postaci, wydarzeń, treści, nawiązujące do jednej z książek serii „Przywrócić Pamięć”.

KONKURS HARCERSKI NR 2

PP 163 KONKURS
Zapraszamy do nowego cyklicznego konkursu harcerskiego. Wystartowaliśmy 25.10 i przez kolejne dni do 29.10 organizujemy 4 konkursy.

Uwaga atrakcyjne harcerskie nagrody…

Wśród osób, które prześlą prawidłową odpowiedź pod adres:

konkurs@impulsoficyna.com.pl
lub telefonicznie 506-624-220

Jury redakcyjne wylosuje te, które będą mogły same zdecydować o wyborze w nagrodę dowolnej książki z serii reprintów.

Zapraszam do zabawy i życzymy powodzenia!

A teraz czas na ZAGADKĘ nr 2

Ta publikacja nie ukazała się nigdy w formie książkowej. Ani przed 1939 rokiem, ani tym bardziej po II wojnie światowej… To jej debiut wydawniczy w stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości.

Poprzez losy bohatera powieści, Emila Prońskiego, ucznia, harcerza, młodego żołnierza, kreśli autor atmosferę czasów, w jakich znalazła się polska młodzież pod zaborami w chwili wybuchu wojny światowej, rewolucji sowieckiej i walki o wolność i niepodległość Polski. Harcerskie ideały młodego harcerza konfrontuje z wyborami moralnymi i potwornością wojny.

Warto sięgnąć po tę książkę, by poznać czas i atmosferę tajnych zbiórek, konspiracji, trudy harcerskiej służby wojskowej, wywiadowczej, okrucieństwo wrogów, smak zwycięstw i nadziei nastolatka na życie w wolnej Polsce.
KONKURS

Pytanie konkursowe:

Proszę podać nazwę drużyny, którą autor powieści przejął po Aleksandrze Szczęścikiewiczu, by jeszcze w tym samym roku przekazać ją Józefowi Dobieckiemu?
Który to mógł być rok?

Na prawidłowe odpowiedzi czekamy do północy 26.10. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi, którzy dodatkowo podadzą imię i nazwisko autora książki wylosujemy osoby, które będą mogły wybrać dwie dowolne książki z serii wydawniczej „Przywrócić Pamięć”

Kolejna zagadka Nr 3: 26.10. o godz. 22.00

PRZYWRACAMY PAMIĘĆpolecamy serię 163 reprintów

CZUWAJ!

Kategorie: Wydarzenia
Tagi: Impuls