#cojaczytam: konkurs dla uczniów, nauczycieli i bibliotekarzy

#cojaczytam: konkurs dla uczniów, nauczycieli i bibliotekarzy

Przegląd

Fundacja Nowoczesna Polska ogłosiła konkurs dla uczniów, nauczycieli i bibliotekarzy #cojaczytam. Celem konkursu jest zaangażowanie młodzieży do promocji czytelnictwa w swoim lokalnym środowisku. Do uczestników skierowano zaproszenie, wyjaśniające zasady wzięcia udziału w konkursie:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie jednej szkoły lub czytelnicy tej samej biblioteki publicznej w wieku do 19 lat zebrani w zespoły składające się z 3 do 5 osób. Opiekunem zespołu może być nauczyciel lub bibliotekarz.

Konkurs rozpoczyna się 15 września 2018 roku.

Zgłoszone kampanie zostaną ocenione przez Jury, a twórcom najlepszych przyznane zostaną wartościowe nagrody rzeczowe!

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem konkursu i harmonogramem znajdują się na stronie internetowej: https://wolnelektury.pl/formularz/cojaczytam/.

 

 

 

za Instytut Książki

Kategorie: Wydarzenia
Tagi: co ja czytam