Pokojowa Nagroda Niemieckich Księgarzy dla Aleidy i Jana Assmannów

 Aleida i Jan Assmannowie zostali tegorocznymi laureatami Pokojowej Nagrody Niemieckich Księgarzy.

Jak uzasadniła swój wybór kapituła Nagrody , badaczka literatury i kultury 71-letnia Aleida Assmann podejmuje temat zapominania historii oraz kultury pamięci. „W obliczu narastającej politycznej instrumentalizacji najnowszej historii Niemiec Aleida Assmann wyjaśnia kwestię kulturowej pamięci narodu” – oświadczyło jury.

Natomiast 79-letni egiptolog Jan Assmann swoimi obszernymi pracami badawczymi zainicjował międzynarodowe debaty nt. współczesnych konfliktów religijnych i kulturowych. Swoimi opracowaniami poświęconymi religii i przemocy, jak również genezie nietolerancji i roszczeniom do absolutnej prawdy wniósł on niezbędny wkład w zrozumienie pragnienia i zdolności pokoju w religiach.

W ubiegłym roku nagrodę otrzymała kanadyjska pisarka Margaret Atwood.

Dotowane sumą 25 tys. euro wyróżnienie zostanie wręczone 14 października na zakończenie Międzynarodowych Targów Książki we frankfurckim kościele św. Pawła.

 

 

za www.dw.com

 

 

Kategorie: Nagrody