Nowości OW Impuls

Przegląd

KSIĄŻKI(nie)godne czytania?

KSIĄŻKI(nie)godne czytania? Nowość w Impulsie Gratis

Bogusław Śliwerski

Cieszę się, że Profesor Bogusław Śliwerski postanowił swoją blogową twórczość poświęconą czytanym przez siebie książkom utrwalić, gromadząc poszczególne wpisy w całkiem pokaźną rozprawę, która – co do tego nie mam żadnych wątpliwości – spotka się z zainteresowaniem wielu Czytelników, podobnie jak wszystkie wcześniejsze prace Autora. […] (z recenzji prof. dr. hab. Romana Lepperta)…

Czytaj więcej…

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami Nowość w Impulsie Gratis

Gładyszewska-Cylulko Joanna, Cytowska Beata, Drzazga Agnieszka, Jagoszewska Iwona, Plichta Piotr i Szczupał Bernadeta

W książce przybliżone zostały też zagadnienia dotyczące uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Poruszono problemy wynikające ze specyfiki funkcjonowania tych dzieci, ujawniające się w sytuacji diagnozy, konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, doboru metod ich edukacji, rehabilitacji i wsparcia. Omówiono również kwestię pomocy rodzinie udzielanej przez szkołę oraz zasady współpracy pomiędzy tymi dwoma rodzajami otoczenia społecznego mającej na celu dobro dziecka…

Czytaj więcej…

Ewaluacja edukacyjna

Zadania dla asów Klasa 3Nowość w Impulsie Gratis

Henryk Mizerek

Pisząc Ewaluację edukacyjną, Mizerek pokazuje nam źródła bogactwa dyskursywnego, jaki dziedzinie tej towarzyszy, nie dziwi też, iż w tej sytuacji sięga po metodologie interdyskursywności. W efekcie powstała rozprawa opracowująca „najbardziej fundamentalne […] kwestie teorii, metodologii oraz praktyki ewaluacji w edukacji”.

Już po pierwszej lekturze […] monografii Henryka Mizerka można powiedzieć: nareszcie! Nieobecność tego rodzaju studiów, diagnoz oraz rodzących się w związku z nimi postulatów pod adresem praktyki ewaluacyjnej w naszej przestrzeni publicznej jest wręcz dramatyczna.
Z recenzji dr hab. Justyny Nowotniak

Czytaj więcej…

Kategorie: Edukacja
Tagi: Impuls

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.