Zaburzenia artykulacji spółgłosek u dzieci rozpoczynających naukę szkolną

Przegląd

Oficyna Wydawnicza „Impuls” poleca nową publikację
Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej

Autorka żywi nadzieję, że książka przyczyni się do głębszego i lepszego poznania trudności dzieci
w zakresie artykulacji oraz pomoże logopedom w dokonywaniu wnikliwej diagnozy i właściwego planowania terapii. Chciałaby, aby zaprezentowane wyniki badań, rozwiązania diagnostyczne i uwagi okazały się przydatne w codziennej pracy z dziećmi mającymi zaburzenia mowy, służyły dydaktyce
oraz przyczyniły się do poprawy stanu opieki logopedycznej w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Treść książki jest kontynuacją pierwszej pt. Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym, wydanej w Oficynie Wydawniczej „Impuls”. W obydwu publikacjach są opisane przyczyny, patomechanizmy, objawy i rodzaje zaburzeń artykulacji oraz sposoby ich ­diagnozy.
Premiera w Impulsie

Dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska – neurologopeda, pedagog specjalny. Wieloletni kierownik studiów logopedycznych i neurologopedycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka i Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autorka kilkudziesięciu artykułów poświęconych logopedii oraz trudnościom dzieci i młodzieży w czytaniu i pisaniu. Założycielka i dyrektor merytoryczny Centrum Terapii Dziecka w Warszawie i Otwocku. W kręgu jej zainteresowań badawczych i terapeutycznych pozostają diagnoza i terapia różnych zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych, szczególnie dyslalia, opóźnienia rozwoju mowy, autyzm, a ostatnio także dysleksja i wczesna interwencja logopedyczna.

Kategorie: Edukacja
Tagi: Impuls

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.