DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE

Przegląd

Szkolenie skierowane jest do pracowników różnych typów bibliotek. Jego celem jest przybliżenie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności dozwolonego użytku, w tym dozwolonego użytku bibliotek i instytucji naukowych. Podczas szkolenia zostaną wskazane najczęstsze problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem prawa autorskiego w działalności bibliotecznej oraz przykłady dobrych praktyk.

Warsztaty poprowadzi: Barbara Szczepańska

W programie:

  • Wprowadzenie do prawa autorskiego.
  • Nowelizacja z 2015 r. – zmiana zakresu dozwolonego użytku i nowe postacie dozwolonego użytku.
  • Użyczanie materiałów bibliotecznych.
  • Działalność edukacyjna bibliotek publicznych a dozwolony użytek – zakresy i granice.
  • Wykorzystanie utworów na stornach internetowych, blogach, profilach społecznościach- zasady i dobre praktyki.
  • Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia praw autorskich – pozwy przeciwko bibliotekom.

Szczegółowy PROGRAM: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/dub/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w warsztatach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/dub/formularz_pr10.php

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

Kategorie: Biblioteki, Szkolenia
Tagi: biblioteki, CPI

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.