Konkurs o Lubuskie Wawrzyny 2015 ogłoszony

Przegląd

lubuski wawrzyn literackiBiblioteki z Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. zapraszają literatów, naukowców i dziennikarzy do udziału w kolejnej edycji konkursu o Lubuskie Wawrzyny. Zgłoszenia książek i materiałów dziennikarskich wydanych w tym roku będą przyjmowane do 22 stycznia 2016 r.

Jak poinformowała PAP kierownik działu promocji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze Dorota Kaczmarek, Wawrzyn Literacki jest przeznaczony dla autorów książek literackich mieszkających na terenie województwa lubuskiego.

Natomiast Wawrzyn Naukowy ma na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej dotyczących Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego.

Z kolei Wawrzyn Dziennikarski ma za zadanie promować dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów internetowych – twórców najlepszych utworów dziennikarskich odnoszących się do obszaru województwa lubuskiego.

Kaczmarek dodała, że warunkiem zgłoszenia książek do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i Naukowego jest dostarczenie osobiście lub pocztą trzech egzemplarzy publikacji, natomiast do Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego wymagane jest dostarczenie czterech różnych publikacji dotyczących województwa lubuskiego opublikowanych lub wyemitowanych w danym roku kalendarzowym, skopiowanych w trzech egzemplarzach.

Szczegółowe zasady konkursu zostały zamieszczone w regulaminach, które są dostępne na stronach internetowych Wojewódzkich i Miejskich Bibliotek w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

W tym roku laureatami Lubuskich Wawrzynów za najlepszą książkę literacką, naukową i utwory dziennikarskie opublikowane w 2014 r. zostali: Czesław Sobkowiak, Małgorzata Konopnicka i Donat Linkowski. Gala związana z wręczeniem nagród odbyła się w lutym.

Historia Lubuskiego Wawrzynu Literackiego sięga 1994 r. Pomysłodawcą nagrody był zielonogórski oddział Związku Literatów Polskich. Do 2005 r. przyznawano dwie nagrody – w dziedzinie prozy i poezji; z czasem podział ten przestał istnieć.

Wawrzyn Naukowy jest przyznawany od 2006 r., a w 2014 r. po raz pierwszy wręczono Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Wszystkie nagrody przyznawane są corocznie za rok miniony.

Głównymi organizatorami konkursów o Lubuskie Wawrzyny są biblioteki wojewódzkie z Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. Oprócz Związku Literatów Polskich, partnerami konkursu są lubuskie uczelnie wyższe oraz lubuski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. (PAP)

 

Kategorie: Nagrody, Wydarzenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.