O autyzmie – wakacyjnie…

Przegląd

autyzm650

Okres wakacyjny to nie powód, by zwalniać tempo. Przeciwnie – większa (przynajmniej teoretycznie) ilość wolnego czasu może stanowić wspaniałą okazję, by poświęcić nieco więcej niż zazwyczaj czasu na buszowanie w książkach i wzbogacanie wiedzy. Ta właśnie myśl przyświecała Oficynie Wydawniczej „Impuls”, gdy planowała daty premier dwóch nowości: Dydaktyki szkolnej dla kandydatów na nauczycieli prof. Franciszka Bereźnickiego i Autyzmu i AAC. Alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej.
Dydaktyka-szkolna_okladkaDydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli stanowi zmienione i rozszerzone wydanie Zarysu dydaktyki szkolnej (F. Bereźnicki). Zmianie poddano tytuł oraz samą treść, poszerzając ją o wybrane i poprawione zagadnienia zawarte w publikacji Podstawy kształcenia ogólnego (F. Bereźnicki). W niniejszej książce zawarto wiedzę, która wynika z Autora kilkudziesięcioletniej pracy dydaktyczno-naukowej w szkolnictwie ogólnokształcącym i wyższym, a także z własnych przemyśleń teoretycznych, przedstawionych w wielu publikacjach dydaktycznych. Wykorzystał tu bogaty dorobek naukowy oraz poglądy znanych i cenionych dydaktyków, a jednocześnie profesorów uniwersyteckich, m.in. K. Denka, C. Kupisiewicza, T. Lewowickiego, K. Kruszewskiego, S. Palki, J. Półturzyckiego, M. Śnieżyńskiego, W. Zaczyńskiego i najbardziej cenionego W. Okonia, twórcy teorii kształcenia wielostronnego, a także wielu innych. „Ich prace tworzą dzisiaj nowy kształt polskiej teorii kształcenia”. Zadaniem Dydaktyki szkolnej… jest prezentacja podstaw wiedzy teoretycznej i praktycznej, która winna być uzupełniona i rozszerzona przy wykorzystaniu dorobku naukowego współczesnych dydaktyków. W książce Autor zwraca uwagę na zagadnienia bezpośrednio przydatne w organizowaniu i kierowaniu procesem uczenia się, a szczególnie na potrzebę wzbogacania i stosowania aktywizujących metod i środków dydaktycznych, na unowocześnianie lekcji, optymalizowanie sprawdzania i oceniania uczniów. Ważnym zagadnieniem jest także samodzielne uczenie się uczniów, dlatego wyeksponowałem problematykę metod uczenia się, które są podstawą ich aktywności poznawczej i samokształceniowej.
Poleca wydawca: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/dydaktyka-szkolna-dla-kandydatow-na-nauczycieli,1701.html

Książka Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem jest dziełem wielu autorów – naukowców i praktyków. Jest ona cennym wkładem do badań nad budowaniem takich form postępowania terapeutycznego, które umożliwią dziecku autystycznemu komunikację społeczną. Zawarte tu rozdziały odznaczają się wysokim poziomem profesjonalizmu i mogą stanowić niewątpliwie cenne źródło wiedzy oraz inspiracji dla czytelników. Prezentowane formy pracy z dzieckiem i jego otoczeniem budzą nadzieję na autyzm i acczbudowanie drogi, która umożliwi dziecku autystycznemu odnalezienie się w środowisku społecznym. Ukazanie się tej książki pozwoli czytelnikom zapoznać się z wieloma różnorodnymi i często wypróbowanymi podejściami i metodami związanymi z diagnozą trudności komunikacyjnych i oddziaływaniami pozwalającymi je zmniejszyć lub im zapobiegać u dzieci z ASD. Lekturę ocenianej publikacji można polecić zarówno profesjonalistom jaki praktykom, a także studentom takich kierunków jak pedagogika specjalna, psychologia, logopedia, audiofonologia. Książka winna być podstawowym źródłem wiedzy dla wszystkich terapeutów pracujących z dziećmi z deficytami rozwojowymi.
Poleca wydawca: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/autyzm-i-aac,1673.html

Na zakończenia warto wspomnieć, że seria harcerska „Przywrócić Pamięć” wzbogaciła się o kolejne sześć tytułów – razem to już 68 unikatowych tomów, wznowionych i wydanych staraniem Oficyny Wydawniczej „Impuls”.
Seria reprintów, sygnowana logiem OW Impuls, a powstałych z myślą o potrzebie ocalenia zapoznanych wartości, jakich uosobieniem było i jest harcerstwo, zwłaszcza harcerstwo polskie, które angielskiemu skautingowi nadało charakterystyczny kształt, narzucony momentem dziejowym. Odświeżając nieznane dziś szerszemu ogółowi dzieła Alojzego Pawełka, Stanisława Sedlaczka, Rolanda E. Philippsa czy też Naczelnego Skauta Świata – lorda Baden-Powella of Gilwell, Impuls dokonuje czegoś więcej niż ściśle antykwarycznego posunięcia: wskrzesza zapomniany świat, tak dalece odmienny, że aż nierealny, by nie rzec – mityczny. Seria harcerska przynosi wytchnienie, tak bardzo potrzebne w tych zdziczałych czasach. Seria Przywrócić Pamięć przygotowana przez Wojciecha Śliwerskiego przyciąga wzrok miniaturowym, bibliofilskim formatem, niezmienioną od blisko stu lat szatą językową oraz oryginalnymi rycinami. System zastępowy dla dziewcząt czy Na tropie wodza harcerskiego mogą dziś budzić uśmiech, ale będzie to uśmiech podszyty melancholią.

 

Poleca wydawca: http://impulsoficyna.com.pl/katalog/kategoria,serie-wydawnicze,34,seria-przywrocic-pamiec-harcerstwo,0

Kategorie: Edukacja
Tagi: Impuls

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.