Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2014

Przegląd

sprawozdanie biblioteki narodowej 2014 1„Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2014″, zawierające komplet informacji na temat gromadzenia, udostępniania, opracowywania, konserwacji i ochrony zbiorów, a także prac naukowych, przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych oraz działań w międzynarodowym i krajowym środowisku bibliotekarskim, podejmowanych przez Narodową Książnicę w minionym roku.

Pobierz Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2014

Był to rok był dla BN pod wieloma względami przełomowy. Udało się bowiem podjąć intensywne prace nad modernizacją naszych serwisów katalogowych i bibliograficznych. Od 1 stycznia 2014 r. wszystkie typy publikacji nadsyłanych jako egzemplarz obowiązkowy są katalogowane nie później niż w 24 godziny od wpływu do BN, dzięki czemu biblioteki w Polsce szybko otrzymują możliwość pobrania pełnych opisów katalogowych, zaś użytkownicy – dostęp do aktualnej oferty rynku wydawniczego. Odpowiadając na postulaty środowiska naukowego, wprowadziliśmy także katalogowanie artykułów w publikacjach zbiorowych, a indeksowaniu podlegają obecnie wszyscy autorzy – nawet jeśli jest ich więcej niż trzech. Udostępniliśmy użytkownikom nowe narzędzie przeszukiwania zasobów BN, także tych znajdujących się dotychczas w bazach MAK-owych. Jest nim wyszukiwarka, która – w przeciwieństwie do klasycznych katalogów – pozwala na przeszukiwanie całego opisu i daje możliwość zawężania otrzymanych wyników w fasetach. Rozpoczęliśmy również prace nad nowym sposobem udostępniania opisów przedmiotowych użytkownikom, który stanie się realnym narzędziem zwiększającym atrakcyjność naszych danych i możliwość włączenia ich do globalnego systemu informacji. Zakończyliśmy również trwające blisko cztery lata prace nad Cyfrową Wypożyczalnią Publikacji Naukowych ACADEMICA, uruchamiając w grudniu 2014 r. ten nowatorski system wypożyczeń bibliotecznych, co powinno wpłynąć dodatnio na rozwój nauki w Polsce.

W październiku 2014 r. BN uruchomiła serwis e-ISBN służący do elektronicznego nadawania i zarządzania numerami ISBN oraz powiązanymi z nimi danymi. Jest to pierwsza w Polsce e-usługa publiczna skierowana do branży wydawniczej, a serwis e-ISBN może stać się stabilnym źródłem danych dla dystrybutorów, firm księgarskich i księgarń internetowych

Z radością przyjęliśmy także fakt, iż po raz pierwszy od kilku lat nastąpił wyraźny wzrost liczby czytelników i wypożyczeń. Znakomitym efektem zakończyły się też prace katalogowe: wykonano ponad 900 tysięcy rekordów wszystkich rodzajów publikacji i typów dokumentów bibliotecznych.

W 2014 r. Narodowa Książnica pozyskała również wiele cennych kolekcji i archiwaliów, wśród których na szczególne podkreślenie należy spuścizna po Franciszce i Stefanie Themersonach – wybitnych i niezwykle aktywnych artystycznie twórców polskiej sztuki awangardowej XX wieku. I to właśnie do estetyki konstruktywizmu obecnego w ich twórczości nawiązuje szata graficzna „Sprawozdania”, które pragniemy Państwu przedłożyć.

Oddając kolejny raport o działalności Biblioteki Narodowej, jestem przekonany o dobrze wypełnionym w 2014 r. przez Bibliotekę Narodową obowiązku jako centralnej bibliotece państwa. Pozostaję z nadzieją, że Czytelnicy podzielą moją ocenę. Zachęcam serdecznie do lektury „Sprawozdania”

dr Tomasz Makowski
dyrektor Biblioteki Narodowej

Kategorie: Biblioteki, Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.