Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Przegląd

W dniu 26 marca 2015 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego. W trakcie spotkania przyjęto sprawozdanie z działalności Rady za rok 2014 i plan prac na rok 2015. Dyskutowano również nad wnioskiem Towarzystwa Naukowego Płockiego o zaliczenie części zbiorów Biblioteki im. Zielińskich TNP do narodowego zasobu bibliotecznego. Rada postanowiła zwrócić się do TNP z prośbą o ponowny przegląd zasobu biblioteki  i uzupełnienie wniosku.  Ponadto  powołano zespół roboczy ds. zaopiniowania wniosku Biblioteki Elbląskiej o zaliczenie części jej zbiorów do NZB.

Kategorie: Biblioteki

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.