Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków

Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków

Wolters Kluwer poleca

 
 
 
 
 
 
    Seria: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (HR)
    Wydanie: 1
    Rok publikacji: 2014
 
Znana od wieków, niezastąpiona relacja mistrz-uczeń coraz częściej
wykorzystywana jest we współczesnych organizacjach, przybierając postać
ustrukturyzowanych programów mentoringowych. Profesjonalne podejście do
mentoringu omawia szeroko w pierwszej części książki Małgorzata
Sidor-Rządkowska, ceniona ekspertka i autorka wielu publikacji z
dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim, podejmując takie tematy jak:

  •     współczesne definicje, rodzaje i formy mentoringu,
  •     różnice między mentoringiem a coachingiem, etyka mentoringu,
  •     zadania i kompetencje mentora oraz najważniejsze aspekty jego pracy,
  •     wdrażanie programu mentoringu w organizacji – etapy, dobór par
    mentor-podopieczny, zadania działu HR, rola przełożonego, „kwartet
    mentoringu”,
  •     korzyści z programów mentoringowych dla podopiecznych, mentorów i organizacji.

Wszystkie te zagadnienia są następnie rozwinięte w ciekawych i
inspirujących studiach przypadków, których autorami są specjaliści
biorący udział w przygotowaniu, wdrażaniu i przeprowadzaniu efektywnych
programów mentoringu, mentoringu akademickiego i tutoringu – w firmach
biznesowych, instytucjach administracji publicznej, na wyższych
uczelniach, a także programów mentoringu społecznego. Szczegółowe
charakterystyki tych procesów i związanych z nimi doświadczeń dostarczą
wartościowej wiedzy zarówno pracownikom organizacji wdrażających
programy mentoringowe, jak i wszystkim zainteresowanym tą formą
wspierania jednostek i zespołów.

Książka została napisana z dużym eksperckim znawstwem analizowanej
problematyki, a dobór prezentowanych treści umożliwia zainteresowanym
czytelnikom zdobycie bogatej wiedzy na temat mentoringu
„.
prof. dr hab. Ewa Syrek

Z pewnością można liczyć na duże zainteresowanie czytelników tą
pozycją. Książka została napisana przystępnym językiem, a poruszane w
niej zagadnienia będą przydatne zarówno teoretykom, jak i praktykom.
Sprawdziła się tu również formuła połączenia syntetycznego wprowadzenia
teoretycznego ze studiami przypadków
„.
dr hab. Czesław Szmidt, prof. Akademii Leona Koźmińskiego

 

 

Kategorie: Biznes i Ekonomia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.