Wyniki naboru do Priorytetu 2 Programu BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Wyniki naboru do Priorytetu 2 Programu BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Dyrektor Biblioteki Narodowej zatwierdził listę pozytywnie rozpatrzonych przez Zespół Oceniający wniosków w Priorytecie 2 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”.Zgodnie z par. 7 i par. 9 Regulaminu Programu Priorytet 2, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia aktualizacji wniosku w wersji papierowej w terminie 14 dni od daty publikacji listy wniosków rozpatrzonych pozytywnie – dotyczy to tylko tych bibliotek, które otrzymały dofinansowanie w mniejszej kwocie niż wnioskowały.Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach do 20 sierpnia 2014 r. na adres Biblioteki Narodowej z dopiskiem „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 2”.

Szczegółowe informacje o Programie, wykaz bibliotek z przyznanymi kwotami, wykaz bibliotek, których wnioski zostały odrzucone ze względu na błędy formalno-prawne oraz formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej BN w dziale Programy i usługi/Program BN Zakup nowości do bibliotek.

Zobacz więcej:
  Wnioski pozytywnie rozpatrzone
Wnioski zawierające błędy formalno-prawne

Kategorie: Biblioteki

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.