Chemia jest wszędzie! – ZamKor poleca praktyczny zbiór zadań

Chemia jest wszędzie! – ZamKor poleca praktyczny zbiór zadań
Zbiór zadań praktycznych z chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

W Zbiorze zadań praktycznych z chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdują się zadania, które zachęcają uczniów do stosowania wiedzy chemicznej w praktyce i uświadamiają wszechobecność chemii w życiu codziennym. Autorzy skupiają się na związkach między właściwościami substancji spotykanych w życiu codziennym a ich budową, co pozwala lepiej rozumieć ich zastosowanie. To wielkie atuty tej książki.
Zbiór jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących nauczanie chemii w zakresie podstawowym oraz przygotowujących się do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Książka może również stanowić doskonałe źródło dodatkowej wiedzy dla zainteresowanych przedmiotem uczniów gimnazjum.
Książka składa się z sześciu rozdziałów tematycznie skorelowanych z podstawą programową. Każdy z nich zawiera m.in. zwięzłą informację na temat wpływu chemii na rozwój cywilizacji w danej dziedzinie. Zaletą tej pozycji są atrakcyjne w treści i różnorodne w formie zadania, które mają na celu rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcenie ich do zdobywania wiedzy chemicznej i stosowania jej w praktyce. Zadania uczą korzystania z osiągnięć chemii w sposób świadomy i odpowiedzialny, zgodny z zasadami bezpieczeństwa.
To zbiór uniwersalny, dostosowany do każdego programu nauczania, uwzględniający obowiązujące w dydaktyce chemii zasady nauczania − w szczególności zasady wiązania teorii z praktyką… bo chemia jest wszędzie!
 

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.