Nowości i zapowiedzi w OW Impuls

Nowości i zapowiedzi w OW Impuls
NOWOŚCI I ZAPOWIEDZI
W OFICYNIE WYDAWNICZEJ IMPULS:
Na początek proponujemy publikację teoretyczno-empiryczną w której zostały poruszone wybrane problemy społeczne:

Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych
Grażyna Durka (red. nauk.)

 
 
Prezentowana publikacja stanowi zbiór prac autorów z różnych środowisk akademickich. Książka ma charakter publikacji teoretyczno-empirycznej i dotyczy wybranych problemów społecznych. W prezentowanej publikacji zostały przedstawione kwestie społeczne skoncentrowane wokół organizacji przestrzeni społecznej, jej wymiaru wartościującego, a także tematy związane z rodziną, ze zdrowiem, z rehabilitacją osób chorych i niepełnosprawnych, z jakością życia, a także problemy związane z bezdomnością i rolą dzielnicowego w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa. Celem książki jest ukazanie tylko niektórych problemów, jakie nurtują współczesne społeczeństwo, aby zwrócić uwagę na powagę i możliwości rozwiązań… więcej
Spis treści      Fragment książki

Kolejna nowość to książka stanowiąca pokłosie spotkań polskich i ukraińskich pedagogów:


Obraz szkoły i nauczyciela
Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne
Ewa Murawska (red. nauk.)

Wielość podjętych w tej pracy wątków spaja wspólna intencja – próba (re)konstruowania rzeczywistego obrazu współczesnej szkoły i nauczyciela w świetle teorii i praktyki dydaktyczno-wychowawczej, uprawomocnienia głosu samych nauczycieli i poszukiwania dróg „rewitalizowania” nauczycielskiej profesji.
Mam nadzieję, że czytelnikami tej książki będą nie tylko nauczyciele akademiccy i studenci pedagogiki, lecz także sami nauczyciele, którym zależy na zrozumieniu procesów regulujących pracę szkoły i poszukiwaniu sposobów podnoszenia jej jakości oraz doskonaleniu własnego warsztatu pracy.

Ewa Murawska (fragment Wstępu)
więcej: kliknij


Na koniec proponujemy Państwu dwie zapowiedzi wydawnicze autorstwa Krystyny Bęczkowskiej dla dzieci i o dzieciach, dla młodzieży i o młodzieży:

Współczesna powieść dla dzieci i młodzieży po roku 1990
Krystyna Bęczkowska

Przedmiotem rozprawy Współczesna powieść dla dzieci i młodzieży  po roku 1990 są  tematy, problemy, bohaterowie,  wartości w powieściach : społeczno – obyczajowych, powieściach dla dziewcząt, powieściach fantastycznych, powieściach psychologicznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. 
 
Monografia   zawiera siedem rozdziałów. Występują w niej  tematy: rodzina, szkoła i pozarodzinne i pozaszkolne środowiska wychowawcze oraz problemy psychologiczne, moralne, socjologiczne, wartości wychowawcze i estetyczne. Analizowano wybrane powieści:  M. Musierowicz, M. Fox, B. Kosmowskiej, E. Przybylskiej, A, Onichimowskiej, D. Terakowskiej, E. Nowak, P. Beręsowicza, J. Zającówny, A. Klawittera, B. Ostrowickiej, T Menciny, J. Świecickiej. Przewagę ilościową  nad innymi powieściami mają  powieści E. Przybylskiej i  M. Fox. Wykorzystano recenzje  niektórych powieści z  „Guliwera”, „Nowych Książek” i Internetu… więcej: kliknij

Spis treści     Fragment książki

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.