Podręczniki do nauk politycznych w specjalnej cenie

Podręczniki do nauk politycznych w specjalnej cenie
Podręczniki do nauk politycznych w specjalnej cenie

Wydawnictwo UJ serdecznie zaprasza do odwiedzin strony www.wuj.pl i skorzystania ze specjalnej oferty rabatowej na cenione podręczniki z serii POLITIKA

John Baylis, Steve Smith
Globalizacja polityki światowej
Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych

 
 
 

Globalizacja polityki światowej to obecnie najczęściej na świecie polecany i wykorzystywany podręcznik do zajęć z zakresu stosunków międzynarodowych. Jego treść pokazuje jakościowe zmiany w stosunkach międzynarodowych, związane z narastającymi procesami globalizacji. Zawiera m.in. wiadomości z zakresu:
·    historii stosunków międzynarodowych i teorii służącej ich wyjaśnianiu;
·    podmiotowej struktury środowiska międzynarodowego, procesów w nim zachodzących i mechanizmów jego sterowania;
·    coraz liczniejszych i bardziej złożonych problemów międzynarodowych, z akcentem położonym na te zagadnienia społeczne, ekonomiczne i kulturowe, które w nowych realiach wymagają rozwiązania;
·    perspektyw stosunków międzynarodowych w warunkach procesów globalizacji.

Myśliciele polityczni
Od Sokratesa do współczesności

Red. David Boucher, Paul Kelly

Klarowne i obszerne wprowadzenie do Zachodniej myśli politycznej napisane przez zespół naukowców o uznanej międzynarodowej renomie. Ten najlepszy z istniejących zbiór przedstawia omówienie kanonu wielkich teoretyków, od Sokratesa i sofistów po myślicieli współczesnych, takich jak Habermas i Foucault. Każdy rozdział otwierają krótki przewodnik po rozdziale, szkic biograficzny i wymienienie kluczowych tekstów i idei danego myśliciela. Po nich przedstawione zostaje krytyczne omówienie idei i znaczenia tego myśliciela oraz podsumowanie najważniejszych współczesnych osiągnięć naukowych w danym obszarze.

Psychologia polityczna
Red. David O. Sears, Leonie Huddy, Robert Jervis
 
 

Psychologia polityczna to, najogólniej ujmując, zastosowanie wiedzy na temat psychologii człowieka do badania polityki. Przedmiotem zainteresowania tej dyscypliny są m.in. polityczne decyzje ludzi dotyczące głosowania w wyborach, identyfikacji partyjnej i postaw politycznych, a także mediacja przywódców w rozwiązywaniu konfliktów politycznych i podejmowanie przez nich decyzji w sferze polityki zagranicznej. Niniejszy podręcznik jest wspólnym dziełem wybitnych uczonych z różnych krajów, którzy próbują tu rzucić światło na takie kwestie, jak wpływ osobowości na styl przywództwa, źródła uprzedzeń rasowych i mechanizmy powstawania gwałtownych konfliktów międzygrupowych.

Marek Bankowicz
Przywódcy polityczni współczesnego świata
Mężowie stanu, demokraci i tyrani
 
 

Bohaterowie niniejszej książki byli demokratami bądź dyktatorami, lecz przy wszystkich odmiennościach mieli trzy cechy wspólne – po pierwsze, pozostawali u steru władzy przez długi czas (są wśród nich prawdziwi rekordziści w tej dziedzinie), po wtóre – nie tylko wpisywali się w rzeczywistość polityczną swych krajów, ale rzeczywistość tę tworzyli, oraz po trzecie – charakteryzowali się dużą oryginalnością i wyrazistością polityczną. Wszyscy opisywani tutaj ludzie, niezależnie od tego, jak ocenimy ich dokonania, reprezentowali sobą coś więcej niż to, co zazwyczaj kryje się pod pojęciem polityka. Byli oni bowiem nie tylko politykami, ale i przywódcami politycznymi, swoistymi gigantami politycznymi – często nawet mężami stanu –  choć oczywiście nie zawsze ich osoby ocenić można pozytywnie.

 
Więcej na stronie www.wuj.pl

 

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.