PPWK bierze 20 mln zł kredytu

PPWK bierze 20 mln zł kredytu
 
Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje że w dniu 21 marca 2008 roku podpisana została umowa złotowego kredytu inwestycyjnego pomiędzy PPWK SA, a BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie kredytu w kwocie 20 mln zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu udziałów w Neotel Communications Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z postanowieniami i warunkami określonymi w umowie Bank udziela PPWK SA, kredytu na kwotę w wysokości 20 mln zł., która zostanie postawiona do dyspozycji PPWK SA w następujących transzach i terminach:

1. transza w kwocie 8 mln PLN do dnia 31 marca 2008 roku,
2. transza w kwocie 3 mln PLN do dnia 31 marca 2008 rok,
3. transza w kwocie 3 mln PLN do dnia 30 czerwca 2008 roku,
4. transza w kwocie 3 mln PLN do dnia 30 września 2008 roku,
5. transza w kwocie 3 mln PLN do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Umowa kredytowa uznana została za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Kategorie: Inne

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.