Sprawa Konsorcjum Hurtu Księgarskiego – odpowiedź Romualda Pieczonki

Sprawa Konsorcjum Hurtu Księgarskiego – odpowiedź Romualda Pieczonki

Do naszej redakcji wpłynął list od Romualda Pieczonki, współwłaściciela Konsorcjum Hurtu Księgarskiego w sprawie wypowiedzi Jerzego Okuniewskiego. Wskazuje on na następujące nieścisłości:

1. inicjatywa utworzenia Spółki z o.o. Konsorcjum Hurtu Księgarskiego wyszła od Pana co potwierdza korespondencja pomiędzy nami (moją propozycją było utworzenie oddziału Książki Szkolnej).  Konsorcjum powstało na bazie hurtowni A – Z z pełną obsadą pracowników z Książnicy,
2. Książnica Polska nigdy nie osiągnęła obrotu rocznego ok. 20 mln zł,
3. Od początku istnienia Spółki pełnił Pan funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wspólnik Książnica Polska ma 2 na 3 głosy w Radzie Nadzorczej i mogła podejmować wszystkie obowiązki i prawa,
4. Spółka z o.o. Konsorcjum nie wypłacała dywidend,
5. asortyment w Konsorcjum był zależny od Pana decyzji (udokumentowanych) od kogo Konsorcjum może kupować a od kogo nie i na jakich warunkach Książnica kupowała w Konsorcjum,
6. o wszystkich problemach Konsorcjum był pan informowany. Ponadto jako przewodniczący Rady Nadzorczej, wspólnik oraz klient bywał pan w Konsorcjum niemal codziennie co umożliwiało kontrolę. Wielokrotnie prosiłem o zmianę na stanowisku Prezesa Zarządu. Jednak Pan nie chciał pełnić obowiązków Prezesa i nigdy nie chciał wskazać nikogo z Olsztyna.
7. Książnica zawsze miała i ma do dziś przeterminowane zobowiązania wobec Konsorcjum.

Romuald Pieczonka odmówił odpowiedzi na pytani związane z Konsorcjum a także z postępowaniem układowym w Książce Szkolnej. W tej drugiej sprawie przedłożył pisemną informację, którą poniżej przedstawiamy.

Na wniosek Zarządu Spółki z dnia 19.09.2002r. Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Kielcach wydał dnia 01.10.2002r. postanowienie o otwarciu postępowania układowego. Wyjaśnienie przyczyn decyzji Spółki przekazaliśmy wierzycielom w piśmie z dnia 23.09.2002r. / Załącznik nr 1 /. Postanowienie Sądu określa termin zgłaszania wierzytelności, tj. do dnia 22.11.2002r. Następnie pismem z dnia 28.10.2002r. Zarząd przedstawił wierzycielom kolejne opinie i informacje o sytuacji Spółki / Załącznik nr 2 /. Obecnie trwają formalności związane z uzgodnieniem salda na dzień 30.09.2002r. Spółka prowadzi działalność pod nadzorem Sądu przy prawników i innych specjalistów. Najważniejszym zadaniem jest sformułowanie nowej strategii działalności operacyjnej i opracowanie szczegółowego programu restrukturyzacyjnego. W tej kwestii ogromne znaczenie ma także ogólna zła sytuacja w branży księgarskiej i zachodzące zmiany strukturalne. Mamy na myśli funkcje hurtowni w zaspokajaniu popytu określonego przez wydawców.

Uważamy, że choćby w minimalnym stopniu, to co stało się z naszą Spółką, a zwłaszcza tego przyczyny będą uwzględnione w rozwoju rynku księgarskiego.

Z poważaniem

Romuald Pieczonka

AK

 

aktualności | archiwum | Sektory – Edukacja

Kategorie: Inne

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.