C o zrobić, gdy tytuł się nie sprzedaje?

C o zrobić, gdy tytuł się nie sprzedaje?

Najlepiej spytajcie o to konsultantów BMR na kursie Marketing 8P.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników działu marketingu, działu handlowego oraz redaktorów w wydawnictwach.

Najbliższy termin: 26-28 kwietnia 2001 r. – Kraków
 

Elementy marketingu

Planovvanie strategiczne

Produkt

Cena

Dystrybucja

Promocja

[ Ogólne cele kursu ]
– zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami marketingu
  w wydawnictwach,
– przedstawienie praktycznych rozwiązań, zarówno ogólnych zagadnień marketingu  w wydawnictwach jak i szczegółowych problemów dystrybucji, badań rynku  i promocji,
– krótkie zarysovvanie zagadnień teoretycznych marketingu pozwoli uczestnikom na uzyskanie szerszego spojrzenia na własną pracę,
– przedstawione zostaną sposoby wykorzystania Internetu w pracy działu marketingu wydawnictvva,
– kurs pozwoli uczestnikom usystematyzować wiedzę z zakresu marketingu i skłoni do poszukiwania skutecznych rozwiązań w miejscu pracy.

     
[ Korzyści dla uczestników ]
– rozbudowane umiejętności w marketingu książki, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z dystrybucją oraz promocją i reklamą,
– podstawowe wiadomości w zakresie zarządzania finansami, personelem i strukturami wymaganymi do osiągnięcia celów firmy.

   
[ Program kursu ]
   
ELEMENTY MARKETINGU

Cele:
– rozważenie znaczenia nastawienia na klienta w sytuacji wolnorynkowej i w obliczu konkurencji.
– zdefiniowanie elementów procesu marketingu, a w szczególności organizacji i praktyki sprzedaży.
– krótkie przedstawienie koncepcji marketingowych 

Proces opracowywania i wyboru koncepcji marketingu-mix zmierza do osiągnięcia najkorzystniejszych relacji między nakładami a efektami. Wszystkie te zagadnienia rozpatrywane będą w kontekście polskiego rynku wydawniczego z wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowych.

1. Definicja marketingu i działań marketingowych

2. Elementy marketingu-mix
    koncepcja 8P
     – product, place, price, promotion, people, period of time, profit, pack czyli:
     – produkt, miejsce, cena, promocja, ludzie, czas, zysk, opakowanie

3. Wybór koncepcji marketingu-mix a uzyskiwane efekty

PLANOWANIE STRATEGICZNE

Planowanie strategiczne przeżyło swój pierwszy rozkwit w latach 60-70-tych. Na skutek zbyt mechanicznego podejścia utraciło częściowo popularność w latach 80. Trudno dziś sobie wyobrazić nawet małą firmę funkcjonującą bez nakreślenia kilkuletniej perspektywy swej działalności – planowania celów dotyczących marketingu, sprzedaży i osiągnięć finansowych oraz roli pracowników w nowocześnie zarządzanym wydawnictwie.

Zdefiniowanie celów na podstawie

– czynników zewnętrznych z makrootoczenia
– czynników zewnętrzne z mikrootoczenia
– czynników wewnętrznych
– struktury wydawnictwa
– analizy SWOT wydawnictwa i projektu
– celów rynkowych
– celów finansowych
– celów promocyjnych wraz z określeniem budżetu

Podejście marketingowe

pracownicy w procesie marketingu
– znaczenie komunikowania się w ramach firmy i poza nią, w procesie "słuchania" rynku i informowania firmy o wydarzeniach
– badania rynku:
       1. W jakim kierunku zmierza sytuacja na rynku? Jak wrażliwy jest rynek na jakość i cenę?
       2. Który z konkurentów ma największe znaczenie?
       3. Kto w danym sektorze osiąga największe zyski?
       4. Kim są klienci?
       5. Gdzie są nasi potencjalni klienci?
       6. Czy możemy się oprzeć na dotychczasowej sieci dystrybucji, czy też musimy ją zmienić?
       7.Jak długi jest cykl sprzedaży?
analiza konkurencji
wykorzystanie komputera w dziale marketingu

   
PRODUKT

Cele:
– przedstawienie cech produktu jako zbioru korzyści dla nabywcy,
– pokazanie procesu publikowania książki jako procesu wydawania i zarabiania
  pieniędzy,
– decyzje menedżerskie na każdym etapie produkcji a rachunek wyników,
– omówienie szaty graficznej książek z punktu widzenia marketingu.

Ocena wartości projektu

planowanie stopnia ryzyka
– wyznaczanie punktu krytycznego
nakład
– nakład a zysk
– sposoby sporządzania kalkulacji kosztów
– 6 razy kalkulacja

Szata graficzna

– format
– wybór okładki – podstawowej formy autopromocji
– projektowanie szaty graficznej wnętrza

   
CENA

Cele:
Omówienie sposobów wyznaczania cen rynkowych oraz zastosowania cen 
i warunków sprzedaży do optymalizacji wolumenu sprzedaży i zysku.

Polityka cenowa (efekty zawyżania i zaniżania cen)
motywy agresywnego wyznaczania cen
– motywy defensywnego wyznaczania cen

Sposoby wyznaczania ceny detalicznej
techniki oparte na kosztach
– techniki oparte na analizie konkurencji
(więcej…)

Ta strona jest dostępna tylko dla zalogowanych osób. Jeżeli masz konto, to się zaloguj, a w innym przypadku zarejestruj się.

Logowanie użytkownika
 Zapamiętaj mnie  
Rejestracja nowego użytkownika
*Pole wymagane
Kategorie: Inne - linki

Ten wpis jest zabezpieczony hasłem. Wpisz hasło by zobaczyć komentarze.