Zielona Sowa

Powrót do strony głównej
HOT Rynek Polski

Zmiany własnościowe Wydawnictwa Zielona Sowa

Do tej pory Wydawnictwo było częścią Grupy Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. Jednocześnie z dniem dzisiejszym nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Wydawnictwa

Rynek Polski

Zmiany w Wydawnictwie Zielona Sowa

Od kwietnia b.r. nowym Dyrektorem Wydawniczym w Wydawnictwie Zielona Sowa został Dariusz Sędek, zastępując na tym stanowisku Agnieszkę Sobich