Piotr Sadzik dołączył do kapituły Nagrody Literackiej m.st. Warszawy

Piotr Sadzik został nowym członkiem jury, któremu przewodniczy Justyna Sobolewska. Jest filozofem literatury, krytykiem literackim, eseistą i wykładowcą na Wydziale Polonistyki UW. Spod jego pióra wyszły „Regiony pojedynczych herezji. Marańskie wyjścia w prozie polskiej XX wieku” i „Widma Derridy” (wraz z Agatą Bielik-Robson).

Jako krytyk publikuje w „Dwutygodniku”, „Wizjach” i „Literaturze na Świecie”. Przełożył m.in. „Fichus” i „W końcu nauczyć się żyć” Jacques’a Derridy oraz (wraz z Patrykiem Szajem) „Zoografie” Matthew Calarco. Obecnie tłumaczy biografię Derridy i finalizuje doktorat o stanach wyjątkowych w pisarstwie Gombrowicza.

Piotr Sadzik dołączył do jury w składzie: Justyna Sobolewska (przewodnicząca), Maciej Jakubowiak (sekretarz), Jarosław Klejnocki, Anna Kramek-Klicka, Agnieszka Sowińska i Karolina Szymaniak. Pracę w jury po dwóch edycjach zakończyła Eliza Kącka.

1 grudnia startuje nowa, 16. edycja Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

 

 

źródło um.warszawa.pl

Kategorie: Nagrody