Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie – Nowy Przekład Dynamiczny Nowego Testamentu

Przegląd

DOBRA WIADOMOŚĆ O RATUNKU W CHRYSTUSIE
(Nowy Testament we współczesnym języku polskim)
Nowy Przekład Dynamiczny

Nowe wydanie Dobrej Wiadomości o ratunku w Chrystusie (NPD) jest dostępne w 8 następujących kolorach oprawy: brązowy, szary, ceglasty, błękitny, róż wenecki, fioletowy, zielony, czerwony. Wszystkie wersje z drugiego wydania mają suwak zamykający oprawę oraz paginatory ułatwiające wyszukiwanie ksiąg biblijnych.

Jedną z cech wyróżniającą to wydanie Nowego Testamentu spośród innych jest oznaczenie kolorem czerwonym wypowiedzi Jezusa, a kolorem niebieskim tekstów słabo udokumentowanych lub niewystępujących w głównych manuskryptach.

Nowy Testament NPD został wyposażony w aparat studyjny wspierający każdego czytelnika niemającego opieki eklezjalnej w samodzielnym poznawaniu przesłania Bożego Słowa. Zaliczyć do tego należy:

 • 6270 filologicznych, historycznych i teologicznych przypisów dolnych,
 • 15 680 sigli do skrutacji biblijnej (jako marginalia),
 • 27 obszernych wprowadzeń do każdej księgi Nowego Testamentu,
 • 8 kolorowych map,
 • 280 rozbudowanych filologicznych, historycznych i teologicznych komentarzy bazujących na zasadach niekonfesyjnej hermeneutyki biblijnej,
 • 1641 szczegółowych informacji zebranych w tabelach, zestawieniach i grafikach. Zawierają one m.in.:
 • rozbudowaną tablicę chronologii życia i działalności Jezusa Chrystusa,
 • rozbudowaną tablicę przedstawiającą 350 proroctw mesjańskich z ST i ich wypełnienie w Jezusie Chrystusie,
 • zestawienie 150 Bożych imion deskrypcyjnych w odniesieniu do Chrystusa,
 • wykaz i omówienie 20 podstawowych zasad hermeneutyki biblijnej,
 • rozbudowaną tablicę przedstawiającą wykaz wszystkich przypowieści i przenośni użytych przez Jezusa,
 • omówienia wybranych atrybutów Boga,
 • zestawienie nauczań zawartych w Nowym Testamencie na temat odwiecznego Królestwa Niebios oraz Piekła i wiecznego potępienia
 • oraz wiele, wiele innych zestawień i komentarzy odnoszących się do ważnych a także często dyskutowanych kwestii teologicznych.

Więcej informacji o Nowym Przekładzie Dynamicznym znajdą Państwo na stronie www.BibliaNPD.pl.

Nowy Testament został wydany przez Wydawnictwo NPD (dystrybuowane przez Oficynę Wydawniczą VOCATIO):
https://vocatio.com.pl/pl/c/NT/134

Kategorie: Religia